Σταθερές μονάδες καθαρισμού υψηλής πίεσης

Στατικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης – μία βάση, πολλά σημεία χρήσης. Τα στατικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher ενδείκνυνται για χρήση παντού όπου για εξοικονόμηση χώρου απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση σε πολλά σημεία ταυτόχρονα.

Σταθερές μονάδες καθαρισμού υψηλής πίεσης

8