Εποχούμενα σάρωθρα

Οικονομικά, καθαρά και αποδοτικά για μεσαίες και μεγάλες επιφάνειες: χάρη στις πολυάριθμες εκδόσεις τους, τα επικαθήμενα σάρωθρα αναρρόφησης της Kärcher ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις.
KM 100/100 R Bp
Άνετο, μοντέρνο εποχούμενο σάρωθρο επαγγελματικής χρήσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους από 6.000 - 7.800 τμ/ώρα
KM 100/100 R Bp Pack
Άνετο, μοντέρνο εποχούμενο σάρωθρο για επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όσον αφορά επιφάνειες από 6.000 τ.μ./ώρα σε 7.800 τ.μ./ώρα.
KM 100/100 R D
Άνετο, μοντέρνο εποχούμενο σάρωθρο και επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για δάπεδα απο 8.000 - 10.400m2/h
KM 100/100 R LPG
Άνετο, μοντέρνο εποχούμενο σάρωθρο και επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για δάπεδα από 8.000 - 10.400m2/h
KM 100/100 R P
Άνετo, μοντέρνo σάρωθρο επικαθήμενου χειριστή για επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για επιφάνειες από 8.000 - 10.400 m²/h.
KM 100/120 R G
Ευέλικτο επικαθήμενο σάρωθρο KM 100/120 R G με εύκολη υδραυλική ανύψωση κάδου και αποτελεσματικό σύστημα στρογγυλού φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό για σάρωση σχεδόν χωρίς σκόνη.
KM 105/100 R Bp
Εποχούμενο σάρωθρο με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact, περιστρεφόμενη 3η πλευρική βούρτσα (προαιρετικό). Η κεντρική κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται ανάλογα με τη φθορά αυτόματα μέσω του συστήματος Teach και το νέο σχεδιασμό σάρωσης.
KM 105/100 R Bp Pack
Εποχούμενο σάρωθρο με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact,προαιρετική 3η πλευρική βούρτσα.Σύστημα Teach καινέος σχεδιασμός σάρωσης για προσαρμογή της κεντρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά.
KM 105/100 R Bp Pack+KSSB
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και νέος σχεδιασμός σάρωσης.
KM 105/100 R Bp+KSSB
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και νέος σχεδιασμός σάρωσης.
KM 105/100 R D
Εποχούμενο σάρωθρο με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact,προαιρετική 3η πλευρική βούρτσα.Σύστημα Teach καινέος σχεδιασμός σάρωσης για προσαρμογή της κεντρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά
KM 105/100 R D+KSSB
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και νέος σχεδιασμός σάρωσης.
KM 105/100 R G
Εποχούμενο σάρωθρο με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact,προαιρετική 3η πλευρική βούρτσα.Σύστημα Teach καινέος σχεδιασμός σάρωσης για προσαρμογή της κεντρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά
KM 105/100 R G+KSSB
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και νέος σχεδιασμός σάρωσης.
KM 105/100 R Lpg
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική περιστροφική πλευρική βούρτσα σάρωσης (προαιρετικό εξάρτημα).
KM 105/100 R LPG+KSSB
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και νέος σχεδιασμός σάρωσης.
KM 105/110 R Bp
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και τον νέο σχεδιασμό σάρωσης.
KM 105/110 R Bp
Εποχούμενο σάρωθρο με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact,προαιρετική 3η πλευρική βούρτσα.Σύστημα Teach καινέος σχεδιασμός σάρωσης για προσαρμογή της κεντρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά
KM 105/110 R Bp Pack
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης (προαιρετικό εξάρτημα).
KM 105/110 R Bp Pack+KSSB
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και νέος σχεδιασμός σάρωσης.
KM 105/110 R Bp+KSSB
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και νέος σχεδιασμός σάρωσης.
KM 105/110 R Bp+KSSB
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και νέος σχεδιασμός σάρωσης.
KM 105/110 R D
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και τον νέο σχεδιασμό σάρωσης.
KM 105/110 R D
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική περιστροφική πλευρική βούρτσα σάρωσης.
KM 105/110 R D+KSSB
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και νέος σχεδιασμός σάρωσης.
KM 105/110 R G
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και τον νέο σχεδιασμό σάρωσης.
KM 105/110 R G
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική περιστροφική πλευρική βούρτσα σάρωσης (προαιρετικό εξάρτημα).
KM 105/110 R G+KSSB
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και νέος σχεδιασμός σάρωσης.
KM 105/110 R LPG
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική περιστροφική πλευρική βούρτσα σάρωσης (προαιρετικό εξάρτημα).
KM 105/110 R LPG+KSSB
Εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και νέος σχεδιασμός σάρωσης.
KM 105/180 R Bp Classic
Το πλήρως υδραυλικό, βιομηχανικό σάρωθρο μπαταρίας KM 105/180 R Bp Classic είναι στιβαρό αλλά μικρό και κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
KM 105/180 R Bp Pack Classic
Μπαταρία και φορτιστής στον βασικό εξοπλισμό, μικρές διαστάσεις και στιβαρός σχεδιασμός: το βιομηχανικό σάρωθρο KM 105/180 R Bp Classic Pack. Με πλήρως υδραυλικά μοτέρ και μεγάλη ευελιξία.
KM 120/250 R Bp Classic
Βιομηχανικό σάρωθρο KM 120/250 R Bp Classic που δεν παράγει εκπομπές και λειτουργεί με μπαταρία. Ιδανικό για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο. Για εξαιρετικά αποτελέσματα σάρωσης.
KM 120/250 R Bp Pack Classic
Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μπαταρίες: Βιομηχανικό σάρωθρο KM 120/250 R Bp Pack Classic που λειτουργεί με μπαταρία, έχει υψηλή απόδοση σε επιφάνεια για εφαρμογές χωρίς εκπομπές σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο.
KM 120/250 R D Classic
Η KM 120/250 R D Classic είναι μια βασική συσκευή από την κατηγορία βιομηχανικών σκουπών αναρρόφησης. Ανθεκτική, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ισχυρή και εξοπλισμένη με εξ ολοκλήρου υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης πετρελαίου.
KM 120/250 R LPG Classic
Το φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα μετάδοσης κίνησης αερίου (LPG) του βιομηχανικού μας σαρώθρου KM 120/250 R LPG Classic επιτρέπει τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Με πλήρως υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και σάρωσης.
KM 125/130 Bp + KSSB
Χάρη στον καθαρισμό φίλτρου Tact, μπορείτε να εργάζεστε με αυτό το εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης, σχεδόν χωρίς σκόνη. Επίσης, το σύστημα Teach και η προαιρετική πλευρική ελλειπτική βούρτσα σάρωσης εξοικονομούν χρόνο και πόρους.
KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB
Εύκολα προσαρμόσιμο επικαθήμενο ηλεκτρικό σάρωθρο με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact, προαιρετική πλευρική βούρτσα σάρωσης & σύστημα Teach για ρύθμιση της φθοράς του κύριου κυλίνδρου.
KM 125/130 Bp+2SB+KSSB
Χάρη στον καθαρισμό φίλτρου Tact, μπορείτε να εργάζεστε με αυτό το εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης, σχεδόν χωρίς σκόνη. Επίσης, το σύστημα Teach και η προαιρετική πλευρική ελλειπτική βούρτσα σάρωσης εξοικονομούν χρόνο και πόρους.
KM 125/130 R Bp
Χάρη στον καθαρισμό του φίλτρου με σύστημα Tact μπορείτε να εργαστείτε σχεδόν χωρίς σκόνη. Το σύστημα Teach και η πλευρική επιπλέον βούρτσα εξοικονομούν χρόνο και πηγές.
KM 125/130 R Bp Pack
εύκολα προσαρμόσιμο, εποχούμενο σάρωθρο με ηλεκτροκίνηση. Καθαρισμός φίλτρου TACT προαιρετική πλευρική βούρτσα και σύστημα Teach.
KM 125/130 R D
Η νέα μέθοδος σάρωσης και η προαιρετική ελλειπτική βούρτσα σάρωσης σας εξοικονομούν χρόνο. Το σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και το σύστημα Teach συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού αυτού του επικαθήμενου σαρώθρου αναρρόφησης.
KM 125/130 R D+KSSB
Πετρελαιοκίνητο εποχούμενο σάρωθρο KM 125/130 R D+KSSB με καινοτόμες ελλειπτικές πλευρικές βούρτσες σάρωσης, σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αυτόματη ρύθμιση του κύριου κυλίνδρου σάρωσης ανάλογα με τη φθορά.
KM 125/130 R G
Το νέο concept σάρωσης και η προαιρετική πλευρική βούρτσα εξοικονομούν χρόνο. Το σύστημα καθαρισμού φίλτρου TACT και το σύστημα TEACH συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά του εποχούμενου σαρώθρου.
KM 125/130 R G+KSSB
Το βενζινοκίνητο εποχούμενο σάρωθρο KM 125/130 R G + KSSB διαθέτει πλήθος καινοτομιών που έχουν κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: η ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, το σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και το σύστημα ΚΙΚ είναι μόνο τρεις από αυτές.
KM 125/130 R Lpg
Εργασία χωρίς σκόνη ακόμα και σε κλειστούς χώρους χάρη στο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και την κίνηση με Lpg. Προαιρετικά με επιπλέον πλευρική βούρτσα
KM 125/130 R Lpg+KSSB
Με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact, το εποχούμενο σάρωθρο υγραερίου KM 125/130 R LPG+KSSB, με ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, είναι ιδανικό για χρήση σε κλειστούς χώρους.
KM 130/300 R Bp
Μειωμένου θορύβου, μπαταριοκίνητη βιομηχανική σκούπα με σύστημα διεύθυνσης τιμονιού 3 τροχών. Για απαιτητικές εργασίες στη βιομηχανία κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.
KM 130/300 R Bp Pack
Πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με στιβαρό σχεδιασμό για τις πιο απαιτητικές εργασίες, όπως π.χ. στη βιομηχανία των κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.
KM 130/300 R D
Πετρελαιοκίνητη, πλήρως υδραυλική βιομηχανική σκούπα με πίσω σύστημα διεύθυνσης τριών τροχών. Για να αντεπεξέρχεστε στις δύσκολες εργασίες καθαρισμού υλικών κτηρίων ή βιομηχανιών κατασκευής μετάλλων, χυτηρίων και άλλων τομέων με έντονη βρωμιά.
Καλάθι αγορών