Όροι Χρήσης

Άρθρο 1ο Εφαρμογή

Οι παρακάτω γενικοί όροι συναλλαγής ισχύουν για όλες τις συμβάσεις, τις οποίες συνάπτει η εταιρεία ΔΗΜ. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε. (κατωτέρω αναφερόμενη χάριν συντομίας KÄRCHER CENTER KALOTERAKIS) με καταναλωτές (κατωτέρω πελάτες) στα πλαίσια του ηλεκτρονικού καταστήματος online-shop. Καταναλωτής θεωρείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του και για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
Οι παραγγελίες και παραδόσεις αφορούν και γίνονται εντός της ελληνικής επικράτειας και οι συναλλαγές θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Πελάτες εκτός της ελληνικής επικράτειας παρακαλούνται να απευθύνονται στα ηλεκτρονικά καταστήματα Kärcher online-shop της χώρας τους (πληροφορίες στη διεύθυνση www.karcher.com).

Άρθρο 2ο Σύναψη σύμβασης πώλησης προϊόντων

Ο αντισυμβαλλόμενος του πελάτη είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜ.ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.»,  η οποία αναγράφεται κατωτέρω «KÄRCHER CENTER KALOTERAKIS». 

Τα περιλαμβανόμενα και εμφανιζόμενα στο online-shop προσφερόμενα προϊόντα (συσκευές, εξαρτήματα, καθαριστικά για ιδιωτική χρήση κτλ) συνιστούν μία μη δεσμευτική πρόταση προκειμένου να κληθεί ο πελάτης να προβεί σε παραγγελία αγοράς. 
Ο πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω αντίστοιχων ενδείξεων. Στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος περιλαμβάνονται προϊόντα διαθέσιμα και προϊόντα με την ένδειξη «μη διαθέσιμο προς το παρόν». Επίσης, οι προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Μπορούν να επιλεγούν είδη από το προσφερόμενα προϊόντα, τα οποία θα ενταχθούν στο καλάθι αγορών και στη συνέχεια θα δοθεί η παραγγελία προς το Kärcher Center Καλοτεράκης. Πριν την αποστολή της παραγγελίας του, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει όλα τα στοιχεία της παραγγελίας του (π.χ. περιγραφή προϊόντος, ποσότητα – τεμάχια παραγγελθέντων ειδών, όνομα και επώνυμο πελάτη, διεύθυνση, τρόπο πληρωμής) και ενδεχομένως να την αλλάξει. Αμέσως μόλις επιλέξει ο πελάτης με κλικ το χωρίο (κουτάκι) με την ένδειξη «αποστολή παραγγελίας» παρέχει στο Kärcher Center Καλοτεράκης μία δεσμευτική πρόταση και προσφορά για την σύναψη του συμφωνητικού πώλησης. Η λήψη της παραγγελίας του πελάτη επιβεβαιώνεται αμέσως με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ως επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η προαναφερόμενη επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης – προσφοράς του πελάτη. Η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται και ισχύει με την αποστολή του παραγγελθέντος είδους στον πελάτη. Πριν την αποστολή του προϊόντος αποστέλλεται στον πελάτη ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την επιβεβαίωση της αποστολής, η οποία επισυνάπτεται στο παραστατικό της πώλησης ή στο τιμολόγιο.

Ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγής.

Ο πελάτης μπορεί να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το περιεχόμενο – κείμενο της παραγγελίας του αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας. Επίσης μπορεί να δει τα στοιχεία αυτά επιλέγοντας την ένδειξη «MyKÄRCHER». Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας του πελάτη παρέχεται σε αυτόν πρόσβαση στους όρους της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων των γενικών όρων συναλλαγής, τα οποία τίθενται και παραμένουν στη διάθεσή του.

To Kärcher Center Καλοτεράκης δικαιούται να περιορίσει την ποσότητα / τεμάχια της παραγγελίας στα συνήθη για οικιακή χρήση. Αυτό αφορά τόσο τα τεμάχια των παραγγελθέντων ειδών βάσει της ίδιας παραγγελίας, όσο και περισσότερες παραγγελίες (διαδοχικές ή μη) των ιδίων ειδών, η ποσότητα και τα τεμάχια των οποίων υπερβαίνει τα συνήθη για οικιακή χρήση.

Άρθρο 3ο Ενημέρωση δικαιώματος υπαναχώρησης

1. Δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη

Σε κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος online-shop, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως, προφορικά ή εγγράφως, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών κατ’ άρθρο 3ε του ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, η ως άνω προθεσμία των (14) ημερολογιακών ημερών ξεκινά για τα αγαθά από την παραλαβή τους  και για τις υπηρεσίες από την ημερομηνία σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης.
Ο καταναλωτής – πελάτης ασκεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης γνωστοποιώντας το εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση της αποδέκτριας- προμηθεύτριας εταιρείας ώστε η τελευταία να λάβει γνώση της υπαναχώρησης.  Η κοινοποίηση της υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πρέπει να γίνει στην διεύθυνση:

ΔΗΜ. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε. 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 10 & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Tηλ:   2104617070 
Φαξ:   2104636068 
Email:  info@karcher-center-kaloterakis.gr

2. Συνέπειες υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής – πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Kärcher Center Καλοτεράκης την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, επιβαρυνόμενος μόνο με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Ειδικότερα, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον πελάτη, όντας αχρησιμοποίητα. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. παραστατικό αγοράς όπως απόδειξη λιανικής, τα έντυπα που το συνοδεύουν κ.ο.κ) με το σύνολο των εξαρτημάτων του και την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από το Kärcher Center Καλοτεράκης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με επιμέλεια του Kärcher Center Καλοτεράκης. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα παραλαβής του επιστραφέντος προϊόντος. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το Kärcher Center Καλοτεράκης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θα έπρεπε να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση, αποκλειομένου εξ αυτού του λόγου του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή – πελάτη.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή κατά τα ανωτέρω, το Kärcher Center Καλοτεράκης υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο καταναλωτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση κατ’ άρθρο 3θ του νόμου 2251/1994. Ωστόσο, κατά την τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου, η Kärcher Center Καλοτεράκης διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα.

Άρθρο 4ο  Τιμές, έξοδα αποστολής

Οι αναγραφόμενες στο ηλεκτρονικό κατάστημα online-shop τιμές συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα της αποστολής.

Κόστος αποστολής
Για αποστολές βάρους έως 30 Kg με ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, το κόστος αποστολής είναι 3,00 € ανεξαρτήτου βάρους ή απόστασης. Για αποστολές εμπορευμάτων βάρους από 30 kg και πάνω, το κόστος αποστολής θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης.

Για την αποστολή των προϊόντων στον πελάτη εντός Αττικής (Δεν περιέχονται νησιά Αργοσαρωνικού) με μεταφορικά μέσα της εταιρίας μας χρεώνονται έξοδα αποστολής αξίας 10,00 ευρώ. Τα έξοδα της αποστολής γνωστοποιούνται στον πελάτη πριν εκείνος προβεί στην παραγγελία του. Σε περίπτωση που η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει το ποσό των 150,00 € με τον ΦΠΑ, δεν θα χρεώνονται έξοδα αποστολής. 

Για αποστολή προϊόντων στην επαρχία η παράδοση μέχρι το πρακτορείο επιβαρύνουν την εταιρία μας. Από το πρακτορείο έως την έδρα του πελάτη επιβαρύνουν τον ίδιο. 

Άρθρο 5ο Πληρωμή

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιλογής του τρόπου πληρωμή του τιμήματος πώλησης είτε με μετρητά,είτε με κάρτα (χρεωστική ή visa), είτε με προπληρωμή (προέμβασμα), είτε με αντικαταβολή:
o    Πληρωμή με μετρητά ή κάρτα
Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών με μετρητά ή με χρεωστική/visa κάρτα, όταν ο πελάτης επιλέξει τη δυνατότητα «πληρωμή & παραλαβή από το κατάστημα».
o    Προπληρωμή (προέμβασμα)
Προέμβασμα στους ακόλουθους λογαριασμούς μας:
ALPHA  BANK  GR 1001401250125002320005814 
EUROBANK      GR 7102603040000670200014731 
ΕΤΕ                  GR 9001101890000018944022948
ΠΕΙΡΑΙΩΣ         GR 8101721030005103084098878
o    Πληρωμή με αντικαταβολή: 
Κόστος αντικαταβολής: 3 € με Γενική Ταχυδρομική για αποστολή εμπορευμάτων αξίας έως 200 €.
Για όλες τις παραγγελίες με αντικαταβολή ακολουθεί τηλεφωνική επιβεβαίωση.

Άρθρο 6ο Παρακράτηση κυριότητας

Μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος πώλησης των παραδοθέντων προϊόντων το Kärcher Center Καλοτεράκης παρακρατεί την κυριότητα επ΄ αυτών και δικαιούται να ζητήσει την απόδοσή τους σε αυτή από τον πελάτη ακόμα και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον δεν εξοφληθεί.

Άρθρο 7ο Παράδοση

To Kärcher Center Καλοτεράκης δικαιούται να προβαίνει σε τμηματικές παραδόσεις. 
Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας του Kärcher Center Καλοτεράκης να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν στον πελάτη, για λόγους που ανάγονται στον δικό της προμηθευτή, το Kärcher Center Καλοτεράκης δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση το Kärcher Center Καλοτεράκης θα ενημερώνει αμέσως τον πελάτη περί της αδυναμίας της να του παραδώσει το προϊόν, επιστρέφοντάς του τυχόν προκαταβολή που έλαβε. Ο πελάτης θα διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του.
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων αναγράφεται δίπλα στην περιγραφή τους με τις ακόλουθες ενδείξεις:
(α) πράσινη ένδειξη: το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο
(β) κίτρινη ένδειξη: το προϊόν είναι διαθέσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα, το αργότερο μετά από πέντε εργάσιμες μέρες
(γ) κόκκινη ένδειξη: το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο προς το παρόν.
Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται κάποιο προϊόν μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα online-shop, παρακαλώ επικοινωνήστε είτε μαζί μας είτε με τον πλησιέστερο συνεργάτη του εμπορικού μας δικτύου.
Οι προθεσμίες παράδοσης είναι ενδεικτικές και δεν συνιστούν δήλη χρόνο, καθόσον μπορεί να σημειωθούν χρονικές αποκλίσεις.

Άρθρο 8ο Συμψηφισμός, Επίσχεση

Ο πελάτης δικαιούται να προβεί σε συμψηφισμό ομοειδών του απαιτήσεων με  απαιτήσεις του Kärcher Center Καλοτεράκης, εφόσον η ανταπαίτησή του είναι εκκαθαρισμένη και έχει κριθεί τελεσίδικα ή δεν αμφισβητείται και αναγνωρίζεται ρητώς από το Kärcher Center Καλοτεράκης. Ο πελάτης έχει επίσης δικαίωμα επίσχεσης εφόσον η ανταπαίτησή του εδράζεται στην ίδια έννομη σχέση.

Άρθρο 9ο Ελαττώματα – ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων

Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα προϊόντα ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.
Τα ανωτέρω δικαιώματα παραγράφονται εντός διετίας από την παράδοση του προϊόντος.
Δεν θεωρούνται ελαττώματα:
 Η συνηθισμένη  ή φυσιολογική φθορά
 Φθορές ή ζημίες οφειλόμενες σε κακή ή αντικανονική χρήση, ή σε μη ενδεδειγμένη αποθήκευση, ή σε συναρμολόγηση και χρήση αντιβαίνουσα στις παρεχόμενες οδηγίες, ή σε μεγάλη καταπόνηση, ή σε κακή συντήρηση ή φροντίδα στο διάστημα μετά την μεταβίβαση του κινδύνου (παράδοση) στον πελάτη
 Φθορές ή ζημίες οφειλόμενες σε ανωτέρα βία, ή σε εξωτερικό επιγενόμενο συμβάν, το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί, ή σε μη συνηθισμένη χρήση του προϊόντος.

Άρθρο 10ο Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα προϊόντα Kärcher είναι προϊόντα με μακρά διάρκεια (διαρκή καταναλωτικά αγαθά) εξαιρουμένων των καθαριστικών που θεωρούνται αναλώσιμα, τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές, σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίησή τους, και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή τους (πλην των απλών κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρηση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, αντίστοιχη με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την έκταση εδαφικής ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο Δίκαιο.  Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
Να υπάρχει η εγγύηση της KÄRCHER και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Άρθρο 11ο Αποζημίωση, περιορισμός ευθύνης

Το Kärcher Center Καλοτεράκης ευθύνεται προς αποζημίωση μόνον στις περιπτώσεις δόλου και βαριάς αμέλειας. Το Kärcher Center Καλοτεράκης ενέχεται για ελαφρά αμέλεια μόνον όταν παραβεί ουσιώδη υποχρέωση από την οποία εξαρτάται αποκλειστικά η ομαλή εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής παροχής, στην οποία τήρηση της υποχρέωσης δικαιούται να εμμένει  ο πελάτης. Κατά τα λοιπά αποκλείεται η ευθύνη κάθε άλλης αποζημίωσης ακόμα και για προσυμβατική ευθύνη τηρουμένων των διατάξεων του νόμου. 

Σε περίπτωση ευθύνης του Kärcher Center Καλοτεράκης από ελαφρά αμέλεια, η ευθύνη της περιορίζεται στην ζημία, την οποία θα μπορούσε να υπολογίσει και εκτιμήσει το Kärcher Center Καλοτεράκης κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τις γνωστές σε εκείνη περιστάσεις.

Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις αποκλεισμού και περιορισμού της ευθύνης του Kärcher Center Καλοτεράκης δεν ισχύουν εφόσον το Kärcher Center Καλοτεράκης έχει παράσχει εγγύηση, ή όταν οι ζημίες οφείλονται σε παραβάσεις κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας ή όταν οι αξιώσεις εδράζονται στη νομοθεσία περί ασφάλειας των προϊόντων.

Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις αποκλεισμού και περιορισμού της ευθύνης ισχύουν επίσης υπέρ των συνεργατών μας, των βοηθών εκπλήρωσης και λοιπών τρίτων, τους οποίους το Kärcher Center Καλοτεράκης χρησιμοποιεί στα πλαίσια της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Άρθρο 12ο Αποθήκευση δεδομένων και προστασία δεδομένων

Τo Kärcher Center Καλοτεράκης ζητά και αποθηκεύει τα απαραίτητα στοιχεία του πελάτη για την εκτέλεση της παραγγελίας. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων το Kärcher Center Καλοτεράκης λαμβάνει υπόψη του και τηρεί τις νόμιμες διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στο χωρίο «Ασφάλεια και προσωπικά δεδομένα».

Άρθρο 13ο Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια Δικαστήρια

Οι γενικοί όροι συναλλαγής υπάγονται στις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της «Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων», όπως αυτή κυρώθηκε δυνάμει του ν. 2532/1997
Η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Kärcher Center Καλοτεράκης και του πελάτη συμπεριλαμβάνει όλες τις συμφωνίες και δεν υπάρχουν άλλες προφορικές συμφωνίες.
Για κάθε διαφορά απορρέουσα από τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγής καθώς και τη συναλλαγή μεταξύ του Kärcher Center Καλοτεράκης και του πελάτη αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 14ο Διεύθυνση επικοινωνίας

Για κάθε δήλωση ή παράπονο μπορείτε να απευθύνεστε στην κατωτέρω διεύθυνση του KÄRCHER CENTER KALOTERAKIS: 

ΔΗΜ.ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 10 & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τηλ:  210-4617070
Φαξ: 210-4636068
E-mail: info@karcher-center-kaloterakis.gr 

Στοιχεία νομικού περιεχομένου
KÄRCHER CENTER KALOTERAKIS
ΔΗΜ.ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 10 & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 
ΤΚ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 210-4617070
FAX. 210-4636068

Α.Φ.Μ. 082227971
Δ.Ο.Υ. Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 645/11

E mail: info@karcher-center-kaloterakis.gr

Καλάθι αγορών
Scroll to Top