Βιομηχανικές λύσεις αναρρόφησης / αποκονίωσης

Ισχύς για απαιτητικές εργασίες. Στον βιομηχανικό κλάδο, οι ουσίες παράγονται σε ποσότητες που ωθούν ακόμα και τις πιο ισχυρές σκούπες αναρρόφησης στα όρια των δυνατοτήτων τους. Μόνο με τις ειδικές σκούπες αναρρόφησης για βιομηχανική χρήση, υπάρχει η δυνατότητα αναρρόφησης τέτοιου είδους ουσιών, όπως αιχμηρά υπολείμματα κοπής, διαβρωτικά ψυκτικά μέσα και εύφλεκτες σκόνες, σε μεγάλες ποσότητες και ελάχιστο χρόνο, κατά τρόπο αξιόπιστο και περιβαλλοντικά φιλικό.

Eνημερωθείτε αναλυτικά για τις βιομηχανικές λύσεις αναρρόφησης / αποκονίωσης και τις εφαρμογές τους

Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης
Οι βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης έχουν σχεδιαστεί για την αναρρόφηση στερεών και υγρών υπολειμμάτων κοπής, χονδρόκοκκης σκόνης και παρόμοιων αιωρούμενων σωματιδίων. Οι βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης λειτουργούν υπό συνθήκες υψηλού κενού με σχετικά χαμηλή ροή αέρα.
Βιομηχανικοί αποκονιωτές
Οι βιομηχανικοί αποκονιωτές είναι σταθερές μηχανές που απομακρύνουν αιωρούμενα σωματίδια όπως σκόνη και λεπτόκοκκα υπολείμματα κοπής από τον αέρα. Οι βιομηχανικοί αποκονιωτές λειτουργούν υπό συνθήκες χαμηλού κενού με σχετικά υψηλή ροή αέρα.
Καλάθι αγορών
Scroll to Top