ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ

Το κλειδί για την επιτυχία: το παν είναι η πρόληψη των μολύνσεων.
Μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του χώρου και των κινδύνων δημιουργεί ένα πλαίσιο ευημερίας που συμβάλλει στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μεταξύ των ενοίκων. Η έκταση των μέτρων καθαρισμού, αποστείρωσης και απολύμανσης καθορίζεται.

Λύσεις υγιεινής από την Kärcher – η σωστή επιλογή

Η σωστή προσέγγιση καθαρισμού για κάθε πρόκληση – αλλά πώς επιλέγετε τα κατάλληλα μέτρα; Το χαρτοφυλάκιο υγιεινής της Kärcher παρέχει πολλές λύσεις καθαρισμού για την καταπολέμηση ιών, βακτηρίων και σπορίων. Δημιουργήστε ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον – παντού!

Συνήθης καθαρισμός είναι η απομάκρυνση ή μείωση ανεπιθύμητων ουσιών ή ξένων υλών όπως ρύπων ή χώματος από μια επιφάνεια, αντικείμενο ή περιβάλλον. Κατά τον καθαρισμό κτιρίων, ο στόχος είναι συνήθως η ύπαρξη οπτικά καθαρών και καλά συντηρημένων δαπέδων και επιφανειών.
Ο καθαρισμός δεν σκοτώνει τους μικροοργανισμούς ούτε τους καθιστά ανενεργούς, γεγονός που εξάλλου δεν αποτελεί στόχο αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, απομακρύνοντάς τους, ο καθαρισμός μειώνει τον αριθμό τους και τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Συνεπώς, αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για την επίλυση προκλήσεων καθαρισμού υγιεινής μετά την πανδημία.

Η αποστείρωση αποτελεί τη σωστή προσέγγιση για χώρους όπου η υγιεινή είναι ζωτικής σημασίας (π.χ. τουαλέτες, επιφάνειες που αγγίζουμε συχνά, χώροι όπου συγκεντρώνεται κόσμος κ.λπ.). Στη διάρκεια μιας επιδημίας μολυσματικής ασθένειας, μπορεί να σας ζητηθεί να διασφαλίσετε ένα αυξημένο επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας για τους ενοίκους και τους επισκέπτες ενός κτιρίου. Συχνά η αποστείρωση του αέρα και όλων των σημείων επαφής, τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, κατά τις ώρες λειτουργίας μιας δημόσιας εγκατάστασης μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών.

Η στοχευμένη απολύμανση ή απορρύπανση είναι απαραίτητη μετά από μια γνωστή επιδημία μολυσματικής ασθένειας σε μια εγκατάσταση ή για την διασφάλιση ενός περιβάλλοντος που πληροί τις προϋποθέσεις υγιεινής σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η παραγωγή τροφίμων*. Επισημαίνεται ότι, χωρίς προηγούμενο καθαρισμό, η απολύμανση δεν είναι αποτελεσματική.
*Σημείωση: Η συνεχής χρήση χημικών ουσιών απολύμανσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο μετά από διαβούλευση με έναν ειδικό σε θέματα πρόληψης μολύνσεων.

Επιλέξτε μια κατάλληλη, αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική λύση που ταιριάζει με τις συνθήκες του χώρου σας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας για μια εξατομικευμένη πρόταση.

 

Αξιολόγηση κινδύνου

Τι πρέπει να γίνει και πού;

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους παθογόνους οργανισμούς

Ιοί

Οι ιοί αποτελούνται από ένα τμήμα γενετικού κώδικα που προστατεύεται από περίβλημα πρωτεΐνης. Οι ιοί εισβάλλουν στα κύτταρα του ξενιστή και στη συνέχεια χρησιμοποιούν τα συστατικά μέρη του κυττάρου του ξενιστή για να πολλαπλασιαστούν, παράγοντας περισσότερους ιούς. Δεν είναι ζωντανή ύλη και δεν μπορούν να αναπαραχθούν μόνοι τους. Η πρόληψη της μεταφοράς τους από ξενιστή σε ξενιστή αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου της εξάπλωσής τους.

Βακτήρια

Τα βακτήρια είναι ικανά να ζήσουν σχεδόν σε οποιοδήποτε περιβάλλον, μεταξύ άλλων και στο ανθρώπινο σώμα. Λαμβάνουν τα θρεπτικά συστατικά και αναπαράγονται μέσω της διαίρεσης. Ο έλεγχος των συνθηκών που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για τον περιορισμό της εξάπλωσής τους.

Μύκητες

Υπάρχουν εκατομμύρια διαφορετικά είδη μυκήτων στη Γη. Οι μύκητες μπορούν να εντοπιστούν σχεδόν παντού στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και στο ανθρώπινο δέρμα. Ο έλεγχος των συνθηκών που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για τον περιορισμό της εξάπλωσής τους.

Μετάδοση παθογόνων οργανισμών

Η μετάδοση των παθογόνων οργανισμών μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο τομείς κινδύνου που σχετίζονται με τον καθαρισμό και την απολύμανση σε Υπηρεσίες εγκατάστασης:

1. Μετάδοση μέσω αέρα
Ένα μολυσμένο άτομο ή ζώο απελευθερώνει αερολύματα με παθογόνο φορτίο με την αναπνοή, τον βήχα, το φτέρνισμα, την ομιλία, το τραγούδι κ.λπ. Οι παθογόνοι οργανισμοί μεταδίδονται για κάποιο χρονικό διάστημα και μπορούν να προσληφθούν μέσω της εισπνοής από άλλους οργανισμούς. Η συγκέντρωση του παθογόνου φορτίου σε αερολύματα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετάδοση του παθογόνου οργανισμού

2. Μετάδοση μέσω επαφής
Οι παθογόνοι οργανισμοί μπορούν να παραμείνουν και να επιβιώσουν σε επιφάνειες, όπου προσλαμβάνονται μέσω της επαφής και κατόπιν μεταφέρονται στο ανθρώπινο σώμα. Τυπικά παραδείγματα χώρων όπου συμβαίνει αυτό είναι τα πόμολα, οι κουπαστές ή τα κινητά τηλέφωνα

Αδρανοποίηση των παθογόνων οργανισμών

Οι παθογόνοι οργανισμοί μπορούν να καταστραφούν ή να καταστούν ανενεργοί με τη χρήση χημικών ή φυσικών μέτρων. Και στις δύο περιπτώσεις, η διάρκεια της έκθεσης στη διαδικασία καθαρισμού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Απομάκρυνση των παθογόνων οργανισμών από επιφάνειες και καταστροφή/αδρανοποίησή τους:

 • Οι παθογόνοι οργανισμοί απομακρύνονται μηχανικά, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας πανάκια με μικροΐνες ή καθαριστή δαπέδου. Το απολυμαντικό στα πανάκια ή στη δεξαμενή του μηχανήματος, η διαδικασία πλύσης των υφασμάτων ή ο ατμός σε εξαρτήματα καθαρισμού με ατμό διασφαλίζουν ότι οι παθογόνοι οργανισμοί καταστρέφονται/αδρανοποιούνται χημικά, χημικά-θερμικά ή θερμικά, αντίστοιχα.
 • Πρόκειται για μια ιδανική προσέγγιση για λείες επιφάνειες (όπως τραπέζια, πόρτες, γυάλινες επιφάνειες κ.λπ.) ή επιφάνειες που αγγίζουμε συχνά (π.χ. χειρολαβές, ακροδέκτες, χειριστήρια κ.λπ.).
 • Οι νεκροί/ανενεργοί παθογόνοι οργανισμοί συνήθως καταλήγουν στα λύματα

Καταστροφή των παθογόνων οργανισμών ή αδρανοποίηση τους απευθείας στις επιφάνειες (χωρίς προηγούμενη απομάκρυνση):

 • Τα χημικά μέτρα (απολυμαντικά, οινόπνευμα, χλωρίνη, όζον κ.λπ.) ή φυσικά μέτρα (θερμοκρασία, ατμός, πλάσμα κ.λπ.) εφαρμόζονται σε μια επιφάνεια και παραμένουν για τον απαιτούμενο χρόνο έκθεσης.
 • Πρόκειται για μια ιδανική προσέγγιση για ανώμαλες επιφάνειες (π.χ. τραχιές ή σύνθετες επιφάνειες με σοβάδες και αρμούς) ή μεγάλες επιφάνειες, όπου μπορεί να διασφαλιστεί η παροχή του απαιτούμενου χρόνου επαφής σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή υγρασίας.
 • Οι νεκροί/ανενεργοί παθογόνοι οργανισμοί είτε παραμένουν στην επιφάνεια (αποτελώντας μέρος της συνηθισμένης σκόνης που πρέπει να απομακρυνθεί κατά τον επόμενο τυπικό κύκλο καθαρισμού) είτε ξεπλένονται. Στην κουζίνα ή σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων, πρέπει να ξεπλένονται με πόσιμο νερό.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Αποστείρωση – χρήση των εγκαταστάσεων με ασφάλεια

Η αποστείρωση μειώνει τον αριθμό των μικροβίων σε επιφάνειες ή αντικείμενα σε ένα ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα πρότυπα ή τις απαιτήσεις της δημόσιας υγείας. Η αποστείρωση αποτελεί τη σωστή προσέγγιση για χώρους όπου η υγιεινή είναι ζωτικής σημασίας ή κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας μολυσματικής ασθένειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής υγιεινή των ενοίκων και των επισκεπτών σε μια εγκατάσταση. Συχνά η αποστείρωση του αέρα και όλων των σημείων επαφής, τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, κατά τις ώρες λειτουργίας μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών.

Σημείωση:
Πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι κυβερνητικοί κανονισμοί για ασφαλή συμπεριφορά (π.χ. μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), κοινωνική αποστασιοποίηση, υγιεινή των χεριών, καλύμματα προσώπου κ.λπ.)
Πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι κυβερνητικοί κανονισμοί που αφορούν μέτρα υγιεινής για συγκεκριμένες εφαρμογές σε τομείς όπου η υγιεινή είναι ζωτικής σημασίας (π.χ. υγειονομική περίθαλψη, επεξεργασία τροφίμων κ.λπ.).

 

Τι σημαίνει «αποστείρωση»;

Αποστείρωση είναι η μείωση του αριθμού των μικροβίων μέσω προληπτικών και απολυμαντικών μέτρων καθαρισμού. Παρόμοια με τη «συνήθη απολύμανση», η οποία είναι επίσης γνωστή ως «τρέχουσα απολύμανση» ή «προφυλακτική απολύμανση».
Σε σύγκριση με την απολύμανση και αποστείρωση: Δεν απαιτείται καθορισμένη ή πλήρης μείωση των μικροβίων ως αποτέλεσμα της αποστείρωσης.

Τι να κάνετε και πότε

Ο κίνδυνος μεταφοράς παθογόνων οργανισμών αυξάνεται με τον αριθμό και το είδος των επαφών. Η πρόληψη των μολύνσεων μέσω του καθαρισμού και της αποστείρωσης για λόγους υγιεινής μπορεί να μειώσει την έκθεση σε μολυσματικούς παθογόνους οργανισμούς:

Καμία επαφή με κόσμο (π.χ. γραφείο στο σπίτι)

 • Τακτικός καθαρισμός

 

Ελάχιστες επαφές, πάντοτε με τα ίδια, γνωστά άτομα (π.χ. χώρος εργασίας)

 • Καθημερινός καθαρισμός όλων των επιφανειών για λόγους υγιεινής
 • Αποστείρωση των σημείων επαφής, όπως ορίζεται
 • Καθαρισμός του αέρα σε κλειστούς χώρους και σημεία συνάντησης

 

Τυχαία επισκεψιμότητα σε δημόσιους χώρους (π.χ. σουπερμάρκετ, μέσα μαζικής μεταφοράς)

 • Καθημερινός καθαρισμός/αποστείρωση όλων των επιφανειών για λόγους υγιεινής
 • Συχνός καθαρισμός και απολύμανση όλων των σημείων επαφής
 • Καθαρισμός του αέρα σε κλειστούς χώρους και σημεία συνάντησης
 • Χρήση μικροφίλτρων (HEPA 14) σε ηλεκτρικές σκούπες

Επιλέξτε μια κατάλληλη, αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική λύση που ταιριάζει με τις συνθήκες του χώρου σας.

Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων)

 • Συχνό σκούπισμα των σημείων επαφής με τη χρήση απολυμαντικού/ καθαριστικού σε δημόσιους χώρους

 •  Καθαρισμός με ατμό σε τουαλέτες, γυμναστήρια και κέντρα ευεξίας μετά από κάθε επισκέπτη

 • Επεξεργασία των σημείων επαφής σε ράφια και καροτσάκια μεταφοράς

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Απολύμανση ή απορρύπανση – αποκατάσταση μιας εγκατάστασης μετά από κατάσταση επιδημίας

Η στοχευμένη απολύμανση ή απορρύπανση είναι απαραίτητη μετά από μια γνωστή επιδημία μολυσματικής ασθένειας σε μια εγκατάσταση ή για την διασφάλιση ενός περιβάλλοντος που πληροί τις προϋποθέσεις υγιεινής σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως οι χώροι υγειονομικής περίθαλψης ή παραγωγής τροφίμων. Οι κυβερνήσεις ή παρόμοιες δημόσιες αρχές μπορούν να δώσουν εντολή για μια διαδικασία στοχευμένης απολύμανσης σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τι χρειάζεται απολύμανση;

Μια κατάσταση πανδημίας δεν είναι ίδια με μια κατάσταση επιδημίας σε ένα κτίριο. Σε περίπτωση πανδημίας, δεν είναι απαραίτητο όλα τα κτίρια να είναι γεμάτα με παθογόνα μικρόβια. Σε περίπτωση επιδημίας σε ένα κτίριο, όπου έχει αποδειχθεί ότι άτομα μολυσμένα με παθογόνους οργανισμούς βρίσκονταν τουλάχιστον στον χώρο και ότι ενδέχεται να υπάρχουν παθογόνα μικρόβια σε επιφάνειες και δάπεδα, η απολύμανση σε ορισμένους χώρους καθίσταται αναγκαία.

Παραδείγματα

 • Σύμφωνα με τις συστάσεις του Ινστιτούτου RKI, ακόμη και στους χώρους των ασθενών, η απολύμανση στα νοσοκομεία είναι απαραίτητη μόνο σε χώρους με συχνή επαφή με το δέρμα και τα χέρια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απολυμαίνονται όλα τα σημεία επαφής, όπως διακόπτες φωτός, πόμολα, κομοδίνα, χειριστήρια κλιματισμού ή παρόμοια αντικείμενα
 • Άλλες επιφάνειες, όπως δάπεδα, οροφές, τοίχοι και λαμπτήρες, δεν χρειάζονται απολύμανση, αρκεί ο καθαρισμός εδώ

 

Τα δάπεδα σε νοσοκομεία όπου διαμένουν ασθενείς με COVID-19 πρέπει να

Τι σημαίνει «απολύμανση»;

 • Σκοτώνει όλα τα παθογόνα μικρόβια ή τα καθιστά ανενεργά

 • Δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης μέσω της απολυμασμένης επιφάνειας

 •  Μείωση των ιών κατά 99,99% ιών / βακτηρίων κατά 99,999%

 • Έχει ως στόχο τη θανάτωση των ενεργά αναπτυσσόμενων και των φυτικών μικροβιακών μικροοργανισμών μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο*.

 • Η απολύμανση είναι παρόμοια με τη «στοχευμένη απολύμανση»

   

  Σημαντικές σημειώσεις:

  1. Καθαρίστε πρώτα → Εάν μια επιφάνεια δεν είναι καθαρή, ένα απολυμαντικό διάλυμα δεν εγγυάται αποτελεσματική απολύμανση

  2. Διασφαλίστε την ακρίβεια → Χρησιμοποιήστε κάθε μέτρο απολύμανσης προσεκτικά και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης για τη διασφάλιση ενός αποτελέσματος που πληροί τις προϋποθέσεις υγιεινής

  3. Αποφύγετε την υπερβολή → Η συνεχής χρήση χημικών ουσιών απολύμανσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο μετά από διαβούλευση με έναν ειδικό σε θέματα πρόληψης μολύνσεων

Ορολογία

 • Βακτηριοκτόνο → αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα βακτήρια
 • Μυκητοκτόνο → αποτελεσματικό ενάντια στους μύκητες
 • Λεβουροκτόνο → αποτελεσματικό ενάντια στους ζυμομύκητες
 • Ιοκτόνο περιορισμένης δράσης → αποτελεσματικό ενάντια σε όλους τους ελυτροφόρους ιούς
 • Ιοκτόνο απεριόριστης δράσης συν → αποτελεσματικό ενάντια σε όλους ελυτροφόρους και μη ιούς
 • Σποροκτόνο → αποτελεσματικό ενάντια στα σπόρια των «βακτηριακών σπορογόνων»
 •  

Συμβουλές εφαρμογής – εξατομικευμένες λύσεις υγιεινής από την Kärcher

Λύσεις υγιεινής για τον κλάδο σας

Ανακαλύψτε τις δικές μας ολιστικές λύσεις υγιεινής για τις εγκαταστάσεις στο επιχειρηματικό σας περιβάλλον. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας παροχής συμβουλών, σας στηρίζουμε στον χώρο σας με την εφαρμογή των απαιτήσεων για την ασφάλεια της υγιεινής και την πρόληψη των μολύνσεων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών και ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών υλικών.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καλάθι αγορών
Scroll to Top