ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Ανακαλύψτε τις δικές μας λύσεις για την εγκατάστασή σας και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εξασφαλίσετε την υγιεινή μέσω των ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υλικών μας.

Person cleaning an office desk

Κτίρια γραφείων

Person cleaning the floor in a classroom

Εκαπιδευτικά ιδρύματα

Person cleaning the floor in a supermarket using a scrubber dryer

Λιανική πώληση

Person cleaning a canteen floor

Εστιατόρια και υπηρεσίες τροφοδοσίας

Person cleaning a bus using a Kärcher vacuum cleaner

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Person cleaning a hotel lobby using a Kärcher Professional vacuum cleaner

Ξενοδοχειακός κλάδος

 

Καίριες προκλήσεις στη «νέα καθημερινότητα»

Η πανδημία διατάραξε τη σχέση μεταξύ ανθρώπων και χώρων και, συνεπώς, μετέβαλε τις προτεραιότητες εντός της αγοράς υπηρεσιών εγκαταστάσεων.

Οι συστάσεις διεθνών υγειονομικών αρχών διαμορφώνουν νέα πρότυπα υγιεινής: Το παν είναι η πρόληψη των μολύνσεων! 

Πέρα από τα προϊόντα μας, οι γνώσεις και οι λύσεις μας αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε.
Τα πέντε Ε καθορίζουν τα βασικά στοιχεία των νέων εννοιών και προτύπων καθαρισμού:

Εκτίμηση, Ενίσχυση, Ενεργοποίηση, Εξασφάλιση και Εγγραφή

Λύσεις υγιεινής από την Kärcher – τεχνογνωσία πέρα από τα προϊόντα

Σε γραφεία, σχολεία, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κυλικεία, λιανικό εμπόριο, βιομηχανίες ή δημόσιες υπηρεσίες, η υγιεινή είναι καίριας σημασίας για ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ενοίκους και τους επισκέπτες.

Η Kärcher παρέχει τις κατάλληλες λύσεις για κάθε εξατομικευμένη πρόκληση.

Λήψη

Γενικό έντυπο υγιεινής

Υγιεινή σε κτίρια γραφείων

Οι έννοιες της υγιεινής από τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης μεταφέρονται σε όλα τα είδη εγκαταστάσεων. Οι συστάσεις διεθνών υγειονομικών αρχών διαμορφώνουν νέα πρότυπα υγιεινής: Τώρα, το παν είναι η πρόληψη των μολύνσεων στις υπηρεσίες εγκαταστάσεων. Η καθημερινότητα στον εργασιακό χώρο θα έχει αλλάξει μέχρι να επιστρέψουν όλοι στον χώρο εργασίας τους μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας.

Manual disinfection of a glass door

Person disinfecting a table in a conference room

Person disinfecting a tiled floor in a kitchenette using a Kärcher steam cleaner

Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τους ενοίκους και τους επισκέπτες στα κτίρια των γραφείων

Η υγιεινή και η ασφάλεια θα αποτελέσουν πρωταρχικές ανησυχίες καθώς οι εργαζόμενοι θα επιστρέφουν στους χώρους εργασίας τους. Οι εταιρείες θα πρέπει να ελαττώσουν περαιτέρω τον αριθμό των επιφανειών με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα άτομα και να διασφαλίσουν ότι το εργασιακό περιβάλλον δεν επιτρέπει τις επιμολύνσεις. Είναι σημαντική η προστασία των χώρων όπου τα άτομα συγκεντρώνονται και διαμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την εξάπλωση μικροβίων και ιών. Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για την παροχή ασφάλειας στους ενοίκους και τους επισκέπτες στα κτίρια των γραφείων.

Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής σε κτίρια γραφείων

Washroom illustration

 • Συνιστάται καθημερινός καθαρισμός για λόγους υγιεινής για τη διατήρηση της συνολικής καθαριότητας και των επιπέδων υγιεινής.
 • Συνιστάται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των χώρων που αγγίζουμε συχνά, όπως πόμολα, εξαρτήματα και δοχεία, στεγνωτήρες χεριών, κάδοι απορριμμάτων, χερούλια σε τουαλέτες και καθίσματα τουαλέτας, κατά τις ώρες λειτουργίας για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων.
 • Ο καθαρισμός με ατμό και η αποστείρωση αποτελούν εναλλακτικές λύσεις χωρίς χημικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής.
 • Η συχνότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου.
 • Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο.
 •  Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια και θα επιτρέψει τη γρήγορη επαναλειτουργία του χώρου.

Office illustration

 • Ο τακτικός καθαρισμός βάσει των προτύπων υγιεινής μπορεί να είναι επαρκής σε μικρά γραφεία, όπου εφαρμόζονται μέτρα προσωπικής υγιεινής
 •  Για γραφεία ανοικτού τύπου, κοινόχρηστα γραφεία ή κοινούς χώρους εργασίας, συνιστάται ιδιαίτερα ο τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και η αποστείρωση περιοχών που αγγίζουμε συχνά. Επιπλέον, γραφεία και έπιπλα, πόμολα, χειρολαβές παραθύρων, τηλέφωνα, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και κάδοι απορριμμάτων αποτελούν καίρια σημεία επαφής.
 • Η συχνότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου.
 • Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο
 • Η χειρωνακτική απολύμανση θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια και θα επιτρέψει τη γρήγορη επαναλειτουργία του χώρου
 

Meeting room illustration

 • Συνιστάται καθημερινός καθαρισμός για λόγους υγιεινής για τη διατήρηση της συνολικής καθαριότητας και των επιπέδων υγιεινής.

 • Συνιστάται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των χώρων και των αντικειμένων που αγγίζουμε συχνά όπως πόμολα, καθίσματα και έπιπλα, σταθερά τηλέφωνα, τηλεχειριστήρια, εξοπλισμός γραφείου, αναψυκτήρια, κουμπιά ανελκυστήρων, διακόπτες φωτισμού, κάδοι απορριμμάτων και σταχτοδοχεία μεταξύ των συσκέψεων για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων.

   

 • Για τις ανθεκτικές στη θερμότητα και το νερό επιφάνειες σε κουζίνες και κυλικεία, ο καθαρισμός με ατμό και η αποστείρωση αποτελούν μια εναλλακτική λύση χωρίς χημικές ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής.
   

 • Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο.

 •  Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια και θα επιτρέψει τη γρήγορη επαναλειτουργία του χώρου.

Public entrance hall illustration

 •  Συνιστάται καθημερινός καθαρισμός για λόγους υγιεινής για τη διατήρηση της συνολικής καθαριότητας και των επιπέδων υγιεινής.

 • Συνιστάται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των χώρων και των αντικειμένων που αγγίζουμε συχνά, όπως πόμολα και κουπαστές, χώροι υποδοχής, καθίσματα και έπιπλα, αναψυκτήρια, τερματικά πληρωμών, κουμπιά ανελκυστήρων, διακόπτες φωτισμού, κάδοι απορριμμάτων και σταχτοδοχεία, κατά τις ώρες λειτουργίας τους για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων μεταξύ των επισκεπτών και των ενοίκων.

 •  

  Η συχνότητα εξαρτάται από τη δημόσια επισκεψιμότητα καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου

 •  Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο.

 • Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια και θα επιτρέψει τη γρήγορη επαναλειτουργία του χώρου.

Restaurant illustration

Σε χώρους παρασκευής τροφίμων, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ισχύοντες επίσημοι κανονισμοί υγιεινής.

 • Πρέπει να πραγματοποιείται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των χώρων που αγγίζουμε συχνά, στη μεριά των πελατών σε εστιατόρια και κυλικεία, όπως σταθμοί ανεφοδιασμού τροφίμων, εξαρτήματα και δοχεία, τραπέζια και καρέκλες, καθώς και σταθμοί απορριμάτων και ανακύκλωσης. Η συχνότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου.
 •  Για τις ανθεκτικές στη θερμότητα και το νερό επιφάνειες, ο καθαρισμός με ατμό και η αποστείρωση αποτελούν μια εναλλακτική λύση χωρίς χημικές ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής.
 • Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο.
 • Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια ή θα τα καταστήσει ανενεργά, επιτρέποντας τη γρήγορη επαναλειτουργία του χώρου.

Kärcher AF 100 air filter in an office

Ο καθαρισμός του αέρα σε κλειστούς χώρους αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση της συγκέντρωσης μικροβίων, αλλεργιογόνων και άλλων ρύπων που μεταφέρονται με τον αέρα. Συνιστάται ιδιαίτερα για γραφεία ανοικτού τύπου, αίθουσες συσκέψεων και άλλους κοινόχρηστους χώρους, όπως κουζίνες, κυλικεία, αποδυτήρια και χώρους υποδοχής.

Η χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων φιλτραρίσματος σε ηλεκτρικές σκούπες για στεγνό καθάρισμα ή για χαλιά θα αποτρέψει τη μεταφορά ρύπων με τον αέρα κατά τη διάρκεια ή μετά το σκούπισμα. Αυτά τα συστήματα φιλτραρίσματος αποτελούνται, για παράδειγμα, από μια φλις θήκη φίλτρου, ένα φλις καλάθι για το κύριο φίλτρο και ένα φίλτρο απελευθέρωσης του αέρα HEPA-14.

Wall chartΣχέδια υγιεινής και καθαρισμού
Υγειονομικές εγκαταστάσεις

Συνθήκες υγιεινής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα


Η υγιεινή και η ασφάλεια θα αποτελέσουν πρωταρχικές ανησυχίες για εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές και γονείς, όταν τα σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα επαναλειτουργήσουν. Η σωστή έννοια της υγιεινής είναι ουσιώδης για τον αποτελεσματικό καθαρισμό δημόσιων ιδρυμάτων, όπως σχολεία, πανεπιστήμια και εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως ο αποτελεσματικός αερισμός των χώρων ή η μείωση του μεγέθους των ομάδων που είναι παρούσες, καθώς και η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι κανόνες για τη χρήση μάσκας. Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών ροών εργασίας καθαρισμού: η καθαριότητα μπορεί να αποτρέψει ασθένειες, εάν εφαρμόζονται και τηρούνται πρωτόκολλα καθαρισμού και υγιεινής.

Person cleaning a desk surface

Disinfecting a changing room using Kärcher spray units

Floor cleaning in a classroom using a Kärcher scrubber dryer

Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τα άτομα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς επιπέδου υγιεινής στις εγκαταστάσεις σας. Οι συστάσεις διεθνών και τοπικών υγειονομικών αρχών διαμορφώνουν νέα πρότυπα υγιεινής: Τώρα το παν είναι η πρόληψη των μολύνσεων σε δημόσια κτίρια.

Ο καθημερινός καθαρισμός όλων των επιφανειών για λόγους υγιεινής είναι βασικός για την παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος. Η σωστή επιλογή του εξοπλισμού και των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό για την εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου καθαρισμού, μπορούν να εξασφαλίσουν το επιθυμητό επίπεδο υγιεινής. Η λεπτομερής τεκμηρίωση αυτού του έργου, καθώς και η υποστήριξη και τα εκπαιδευτικά βίντεο, εξασφαλίζουν διαρκή εστίαση. Λόγω των υψηλών επιπέδων επισκεψιμότητας σε σχολεία, πανεπιστήμια και εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών, τα μέτρα υγιεινής πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη «νέα καθημερινότητα» κατά τη φάση της επαναλειτουργίας. Σημεία επαφής, όπως πόμολα, κουπαστές, τραπέζια και καρέκλες, καθώς και υγειονομικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να καθαρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τον πραγματικό κίνδυνο μόλυνσης. Η απολύμανση του δαπέδου είναι απαραίτητη μόνο σε αθλητικές αίθουσες ή αίθουσες αναψυχής, όπου είναι δυνατή η φυσική επαφή του δέρματος με το δάπεδο. Εξωτερικοί χώροι, όπως παιδικές χαρές ή καθίσματα, που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, πρέπει να αποστειρώνονται μόνο εάν έχει εκδηλωθεί επιβεβαιωμένη επιδημία μολυσματικής νόσου στην εγκατάσταση.

Πρέπει να τηρούνται οι κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις που ορίζονται από τις δημόσιες αρχές αναφορικά με τα μέτρα υγιεινής σε δημόσιους χώρους.

Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Washroom illustration

 • Συνιστάται καθημερινός καθαρισμός για λόγους υγιεινής για τη διατήρηση της συνολικής καθαριότητας και των επιπέδων υγιεινής.

 • Συνιστάται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των χώρων που αγγίζουμε συχνά, όπως πόμολα, εξαρτήματα και δοχεία, στεγνωτήρες χεριών, κάδοι απορριμμάτων, χερούλια σε τουαλέτες και καθίσματα τουαλέτας, κατά τις ώρες λειτουργίας για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων.

  Ο καθαρισμός με ατμό και η αποστείρωση αποτελούν εναλλακτικές λύσεις χωρίς χημικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής.

 • Η συχνότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου.

 •  Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο.

 •  Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια και θα επιτρέψει τη γρήγορη επαναλειτουργία του χώρου.

Classroom illustration

 • Συνιστάται ιδιαίτερα ο τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός αυτών των χώρων και η αποστείρωση των περιοχών που αγγίζουμε συχνά για λόγους υγιεινής.

 • Επιπλέον, γραφεία, καρέκλες και άλλα έπιπλα, πόμολα, χερούλια παραθύρων, κοινόχρηστος εξοπλισμός, κάδοι απορριμμάτων και συστήματα ελέγχου αποτελούν καίρια σημεία επαφής.

  Η συχνότητα των μέτρων υγιεινής προς εφαρμογή εξαρτάται από τον συνωστισμό στον χώρο και την αξιολόγηση του κινδύνου για τον χώρο.
    

 • Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο

 • Η χειρωνακτική απολύμανση θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια ή θα τα καταστήσει ανενεργά, επιτρέποντας τη γρήγορη επαναλειτουργία του χώρου

Meeting room illustration

 •  Συνιστάται καθημερινός καθαρισμός για λόγους υγιεινής για τη διατήρηση της συνολικής καθαριότητας και των επιπέδων υγιεινής.

 •  Συνιστάται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των χώρων και των αντικειμένων που αγγίζουμε συχνά όπως πόμολα, καθίσματα και έπιπλα, σταθερά τηλέφωνα, τηλεχειριστήρια, εξοπλισμός γραφείου, αναψυκτήρια, κουμπιά ανελκυστήρων, διακόπτες φωτισμού, κάδοι απορριμμάτων και σταχτοδοχεία μεταξύ των συσκέψεων για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων.

  Για τις ανθεκτικές στη θερμότητα και το νερό επιφάνειες σε κουζίνες και κυλικεία, ο καθαρισμός με ατμό και η αποστείρωση αποτελούν μια εναλλακτική λύση χωρίς χημικές ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής.

 •  Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο.


 • Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια και θα επιτρέψει τη γρήγορη επαναλειτουργία του χώρου.

Sports facilities illustration

Σε αθλητικές εγκαταστάσεις, πρέπει να λαμβάνεται πρόσθετη μέριμνα κατά την τήρηση των μέτρων υγιεινής, δεδομένου ότι η επαφή με το δέρμα άλλων ατόμων, με επιφάνειες και κοινόχρηστο αθλητικό εξοπλισμό είναι πολύ πιθανή.

 • Όλος ο κοινόχρηστος ή κοινός εξοπλισμός και χώροι πρέπει να καθαρίζονται χειρωνακτικά και να αποστειρώνονται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση της εγκατάστασης.
 •  Ο τακτικός καθαρισμός και η αποστείρωση όλων των επιφανειών και των δαπέδων θα διασφαλίσει ασφαλή επίπεδα υγιεινής για όλους τους χρήστες της εγκατάστασης
 • Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο.
 • Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια ή θα τα καταστήσει ανενεργά, επιτρέποντας τη γρήγορη επαναλειτουργία του χώρου.

Restaurant illustration

Σε χώρους παρασκευής τροφίμων, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ισχύοντες επίσημοι κανονισμοί υγιεινής.

 • Πρέπει να πραγματοποιείται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των χώρων που αγγίζουμε συχνά, στη μεριά των πελατών σε εστιατόρια και κυλικεία, όπως σταθμοί ανεφοδιασμού τροφίμων, εξαρτήματα και δοχεία, τραπέζια και καρέκλες, καθώς και σταθμοί απορριμάτων και ανακύκλωσης. Η συχνότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου.
 • Για τις ανθεκτικές στη θερμότητα και το νερό επιφάνειες, ο καθαρισμός με ατμό και η αποστείρωση αποτελούν μια εναλλακτική λύση χωρίς χημικές ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής.
 • Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο.
 •  Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια ή θα τα καταστήσει ανενεργά, επιτρέποντας τη γρήγορη επαναλειτουργία του χώρου.

Sample wall chartΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαδικασίες εργασίας για ένα αντικείμενο

Χώροι υγιεινής
→ Λήψηworkflow

Αποδυτήρια
→ Λήψηworkflow

Ντουζιέρες
→ Λήψηworkflow

Κοιχόχρηστοι χώροι
→ Λήψηworkflow

Χαλί χώρου αρχειοθέτησης
→ Λήψηworkflow

Πάτωμα χώρου αρχειοθέτησης
→ Λήψηworkflow

Χαλί αίθουσας συσκέψεων
→ Λήψηworkflow

Πάτωμα αίθουσας συσκέψεων
→ Λήψηworkflow

Σχολικές αίθουσες
→ Λήψηworkflow

Χαλί κουζίνας
→ Λήψηworkflow

Πάτωμα κουζίνας
→ Λήψηworkflow

Χαλί αποθήκης
→ Λήψη workflow

Πάτωμα αποθήκης
→Λήψη workflow

Είσοδοι με σκάλες
→ Λήψηworkflow

Χαλί διαδρόμου
→ Λήψη workflow

Πάτωμα διαδρόμου
→ Λήψη workflow

Πάρκινγκ
→ Λήψη workflow

Αμφιθέατρα
→ Λήψηwall chart

Κυλικεία
→ Λήψηwall chart

Αποδυτήρια
→ Λήψη wall chart

Σχολικές αίθουσες
→ Λήψη wall chart

Είσοδοι
→ Λήψηwall chart

Αθλητικές εγκαταστάσεις/ γυμναστήρια
→ Λήψηwall chart

Παιδικοί σταθμοί
→ Λήψηwall chart

Βιβλιοθήκες
→ Λήψηwall chart

Ανοιχτά γραφεία
→ Λήψηwall chart

Μικρά γραφεία
→ Λήψηwall chart

Πάρκινγκ
→ Λήψηwall chart

Αθλητικά κέντρα
→ Λήψηwall chart

Κουζίνα
→ Λήψηwall chart

Χώροι υγιεινής
→ Λήψηwall chart

Sample workflowΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαδικασίες εργασίας για ένα αντικείμενο

Χώροι υγιεινής
→ Λήψηworkflow

Αποδυτήρια
→ Λήψηworkflow

Ντουζιέρες
→ Λήψηworkflow

Κοιχόχρηστοι χώροι
→ Λήψηworkflow

Χαλί χώρου αρχειοθέτησης
→ Λήψηworkflow

Πάτωμα χώρου αρχειοθέτησης
→ Λήψηworkflow

Χαλί αίθουσας συσκέψεων
→ Λήψηworkflow

Πάτωμα αίθουσας συσκέψεων
→ Λήψηworkflow

Σχολικές αίθουσες
→ Λήψηworkflow

Χαλί κουζίνας
→ Λήψηworkflow

Πάτωμα κουζίνας
→ Λήψηworkflow

Χαλί αποθήκης
→ Λήψη workflow

Πάτωμα αποθήκης
→Λήψη workflow

Είσοδοι με σκάλες
→ Λήψηworkflow

Χαλί διαδρόμου
→ Λήψη workflow

Πάτωμα διαδρόμου
→ Λήψη workflow

Πάρκινγκ
→ Λήψη workflow

Υγιεινή σε καταστήματα λιανικής πώλησης, μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

Οι πελάτες και οι υπάλληλοι θα αναμένουν από τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τα μαγαζιά και τα σουπερμάρκετ να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα καθαρισμού κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας. Η ενημέρωσή τους για τα μέτρα που λαμβάνονται για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους θα εμπνεύσει σιγουριά και εμπιστοσύνη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα με την αύξηση της προβολής των εργασιών καθαρισμού και αποστείρωσης μπροστά στους πελάτες. Τα εμπορικά σήματα λιανικής πώλησης είναι υπεύθυνα για την ενίσχυση της προστασίας των πελατών στα καταστήματά τους, ενώ το κοινό έχει μεγαλύτερες προσδοκίες από ποτέ άλλοτε. Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσετε τις προδιαγραφές καθαρισμού/υγιεινής του καταστήματός σας για να διασφαλίσετε ότι τα διαρκή μέτρα σας έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία και να εγγυηθείτε την ασφάλεια του πιο πολύτιμου αγαθού σας: των υπαλλήλων και των καθημερινών πελατών σας.

Person cleaning the meat counter in a supermarket

Person cleaning the floor in a supermarket using a Kärcher scrubber dryer

Person cleaning a toilet floor

Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τους πελάτες και το προσωπικό σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης

Είναι σημαντική η προστασία των χώρων, όπου συγκεντρώνεται κόσμος για να ψωνίσει και να κοινωνικοποιηθεί, καθώς και των περιορισμένων χώρων όπου διασταυρώνεται ο κόσμος, από την εξάπλωση μικροβίων κάθε είδους. Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για την εξασφάλιση της ασφάλειας των υπαλλήλων και των πελατών σε καταστήματα λιανικής πώλησης, μαγαζιά και σουπερμάρκετ.

Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής σε καταστήματα λιανικής πώλησης, μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

Entrance area illustrationΗ υγιεινή έχει σημασία, ιδίως κατά την είσοδο σε ένα εμπορικό κέντρο, μαγαζί ή σουπερμάρκετ. Αυτό ισχύει περισσότερο από ποτέ μετά την έναρξη της πανδημίας COVID-19. Ο ορατός και αποτελεσματικός καθαρισμός και, όπου είναι απαραίτητο, η απολύμανση στον χώρο εισόδου ή γύρω από το γραφείο πληροφοριών όπου συγκεντρώνεται κόσμος σε διάφορες καταστάσεις, διασφαλίζει ότι μπορείτε να παρέχετε ένα ασφαλές, ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον τόσο για τους πελάτες όσο και για τους υπαλλήλους.

 

Shop floor illustration

Πρόκειται για το επίκεντρο της εγκατάστασης σας, όπου οι πελάτες σας πρέπει να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και ασφαλείς για να απολαύσουν την αγοραστική εμπειρία τους.

Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης αποτελούν το πρώτο βήμα, καθώς και η ενημέρωση των πελατών και του προσωπικού σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας, όπως μάσκες προσώπου, προστατευτικά γάντια, εγκαταστάσεις πλυσίματος χεριών και μονάδες απολύμανσης.

Τα διάφορα μέτρα υγιεινής, από τον καθαρισμό έως την απολύμανση των δαπέδων, των επιφανειών και των βασικών σημείων επαφής, εξαρτώνται από το είδος του χώρου και της επιφάνειας. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι νομικές κατευθυντήριες γραμμές και τα αιτήματα των τοπικών αρχών. Οι πελάτες προσδοκούν ένα υψηλό επίπεδο μέτρων υγιεινής, καθώς η υγιεινή και η ασφάλεια αποτελούν πρωταρχικές ανησυχίες εκεί όπου ψωνίζουν. Σας παρέχουμε όλα όσα χρειάζεστε για να βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες σας αισθάνονται ασφαλείς στο μαγαζί, το κατάστημα ή το σούπερ μάρκετ σας.

Staff washrooms and customer toiletsΤο καθημερινό καθάρισμα για λόγους υγιεινής είναι απαραίτητο στις τουαλέτες του προσωπικού και τις τουαλέτες των πελατών στο κατάστημα λιανικής πώλησης. Τόσο οι πελάτες όσο και το προσωπικό προσδοκούν και βασίζονται στο ότι θα υπάρχει ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εκεί. Συνιστάται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των χώρων που αγγίζουμε συχνά, όπως πόμολα, κουπαστές, χερούλια σε τουαλέτες, εξαρτήματα και δοχεία, καθίσματα τουαλέτας και κάδοι απορριμμάτων, κατά τις ώρες λειτουργίας για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων. Η συχνότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου για τον χώρο. Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο. Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια και θα επιτρέψει την ασφαλή χρήση της τουαλέτας.

Delivery and storage area illustrationΟπουδήποτε φτάνουν και αποθηκεύονται τα εμπορεύματα, η ανάγκη για καθαριότητα και υγιεινή είναι πάντοτε παρούσα. Η διατήρηση καθαρών δαπέδων, χωρίς ανεπιθύμητους ρύπους και σκόνη, ώστε αυτά να μη μεταφέρονται στο εσωτερικό, είναι μόνο ένα βασικό πρώτο βήμα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά από αυτήν, η σχολαστική υγιεινή χωρίς καμία διακοπή θα παραμείνει υποχρεωτική και θα πρέπει, επίσης, να αποδειχθεί στις δημόσιες αρχές. Ο καθαρισμός για λόγους υγιεινής με ή χωρίς χημικά προϊόντα, καθώς και η απολύμανση όπου χρειάζεται, ομοίως με ή χωρίς χημικά προϊόντα, πρέπει να εκτελούνται συχνά για να διατηρούνται οι χώροι ασφαλείς και απαλλαγμένοι από μικρόβια κάθε είδους.

Supermarket parking area illustration

Πώς λερώνεται η εγκατάστασή σας; Συνήθως εισέρχονται από πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης, εισόδους πελατών και προσωπικού, αποβάθρες φόρτωσης ή χώρους απορριμμάτων, για παράδειγμα. Με τον εξοπλισμό μας και τις λύσεις καθαρισμού, σας προμηθεύουμε με όλα όσα χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε τους ρύπους προτού εισέλθουν στο εσωτερικό, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισόδου.

Με αυτόν τον τρόπο, αφαιρούνται οι ρύποι όπου θα μπορούσαν δυνητικά να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν κάθε είδους παθογόνοι οργανισμοί και μικρόβια, βελτιώνοντας σημαντικά τη συνολική καθαριότητα της εγκατάστασης.

Employee changing rooms and washrooms illustrationΥπάρχουν χώροι σε διάφορα καταστήματα λιανικής πώλησης που οι πελάτες δεν βλέπουν – αλλά οι υπάλληλοι τους βλέπουν. Οι χώροι του προσωπικού απαιτούν την ίδια προσοχή στην καθαριότητα και την υγιεινή με τους χώρους όπου υπάρχουν πελάτες, καθώς ο διαθέσιμος χώρος σε αυτούς τους χώρους είναι συχνά περιορισμένος και πολύς κόσμος διέρχεται συχνά από αυτούς για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του καταστήματος και την καλή εξυπηρέτηση των πελατών. Ο συχνός καθαρισμός και η αποστείρωση για λόγους υγιεινής ή ακόμη και η απολύμανση των σημείων επαφής είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του χώρου των πωλήσεων σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις.

Open-plan office illustration

Είτε πρόκειται για μικρά είτε για ανοιχτού τύπου, τα γραφεία απαιτούν επίσης ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο τακτικός καθαρισμός για λόγους υγιεινής μπορεί να είναι επαρκής σε μικρά γραφεία, όπου εφαρμόζονται τα μέτρα προσωπικής υγιεινής. Για γραφεία ανοικτού τύπου, κοινόχρηστα γραφεία ή κοινούς χώρους εργασίας, συνιστάται ιδιαίτερα ο τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και η αποστείρωση περιοχών που αγγίζουμε συχνά. Επιπλέον, γραφεία και έπιπλα, πόμολα, χειρολαβές παραθύρων, τηλέφωνα, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και κάδοι απορριμμάτων αποτελούν, επίσης, καίρια σημεία επαφής. Η συχνότητα εξαρτάται από το επίπεδο επισκεψιμότητας καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου.

Η στοχευμένη απολύμανση και στους δύο χώρους απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο. Η χειρωνακτική απολύμανση θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια ή θα τα καταστήσει ανενεργά, επιτρέποντας τη γρήγορη επαναλειτουργία και χρήση του χώρου.

Sample wall chartΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ

Σχέδια υγιεινής και καθαρισμού

Αποδυτήρια/ντουζιέρα
→ Λήψη wall chart

Είσοδοι
→ Λήψηwall chart

Ρεσεψιόν
→ Λήψηwall chart

Αίθουσες συσκέψεων
→ Λήψηwall chart

Ανοιχτά γραφεία
→ Λήψη wall chart

Χώρος στάθμευσης
→ Λήψη wall chart

Λιανική
→ Λήψη wall chart

Μικρά γραφεία
→ Λήψη wall chart

Κατάστημα σε κατάστημα
→ Λήψη wall chart

Κουζίνα
→ Λήψη wall chart

Αποθήκη
→ Λήψη wall chart

Υγειονομικές εγκαταστάσεις
→ Λήψη wall chart

Διαχείριση απορριμάτων
→ Λήψηwall chart

Sample workflowΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαδικασίες εργασίας για ένα αντικείμενο

Υγειονομικές εγκαταστάσεις
→ Λήψη workflow

Αποδυτήρια
→ Λήψη workflow

Ντουζιέρες

→ Λήψη workflow

Κοινόχρηστοι χώροι 
→ Λήψη workflow

Χαλί κουζίνας
→ Λήψη workflow

Δάπεδο κουζίνας
→ Λήψη workflow

Χαλί αποθήκης
→ Λήψη workflow

Χαλί αποθήκης
→ Λήψη workflow

Χώρος υποδοχής με σκάλες
→ Λήψη workflow

Χώρος στάθμευσης
→ Λήψη workflow

 

 

Υγιεινή σε εστιατόρια και εγκαταστάσεις υπηρεσιών τροφοδοσίας


Οι συστάσεις των διεθνών υγειονομικών αρχών διαμορφώνουν νέα πρότυπα υγιεινής, ιδίως σε χώρους όπου συγκεντρώνεται κόσμος για να φάει, να πιει και να κοινωνικοποιηθεί: Περισσότερο από ποτέ, το παν είναι η υγιεινή και η πρόληψη των μολύνσεων σε επιχειρήσεις εστίασης και τροφοδοσίας. Η καθημερινότητα στον εργασιακό χώρο και οι προσδοκίες των πελατών θα έχουν αλλάξει μέχρι να επιστρέψουν όλοι στον χώρο εργασίας τους μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας.

Person disinfecting professional kitchen

Person cleaning a carpeted floor in a restaurant

Person cleaning a restaurant toilet

Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τους υπαλλήλους και τους πελάτες σε διάφορες εγκαταστάσεις εστίασης

Είναι σημαντική η προστασία των χώρων όπου συναντιούνται, τρώνε και διαμένουν οι άνθρωποι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την εξάπλωση κάθε είδους μικροβίων, ιών, βακτηρίων και παρόμοιων οργανισμών.
Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για την εξασφάλιση της ασφάλειας των υπαλλήλων και των πελατών σε διάφορες εγκαταστάσεις εστίασης.

Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής σε εστιατόρια και εγκαταστάσεις υπηρεσιών τροφοδοσίας

Toilets illustrationΟ καθημερινός καθαρισμός και η αποστείρωση για λόγους υγιεινής είναι απαραίτητη στις τουαλέτες του εστιατορίου σας, καθώς οι πελάτες προσδοκούν και βασίζονται στο ότι θα υπάρχει ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εκεί. Συνιστάται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των χώρων που αγγίζουμε συχνά, όπως πόμολα, κουπαστές, χερούλια σε τουαλέτες, εξαρτήματα, δοχεία, καθίσματα τουαλέτας και κάδοι απορριμμάτων, κατά τις ώρες λειτουργίας για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων. Η συχνότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου για τον χώρο. Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο. Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια και θα επιτρέψει την ασφαλή χρήση της τουαλέτας.

Restaurant illustration

Οι πελάτες σας καταφθάνουν με μεγάλη ανυπομονησία και υψηλές προσδοκίες. Θέλουν να φάνε, να πιουν και να κοινωνικοποιηθούν – συνοπτικά, θέλουν να περάσουν καλά.
Για να βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες σας είναι πλήρως ικανοποιημένοι, πρέπει να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες τους σχετικά με την καθαριότητα και την υγιεινή του περιβάλλοντος. Πρέπει επίσης να τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από την τοπική δημόσια αρχή σε χώρους όπου σερβίρονται και καταναλώνονται τρόφιμα και ποτά. Για να σας υποστηρίξουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που πληροί απόλυτα τις προδιαγραφές υγιεινής για τους πελάτες σας, σας παρέχουμε τόσο τον εξοπλισμό όσο και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να καθαρίσετε άψογα το εστιατόριό σας, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Restaurant kitchen illustrationΌπου μαγειρεύεται φαγητό και παρασκευάζονται γεύματα, θα υπάρχουν επίμονοι ρύποι. Θα υπάρχουν επίσης υψηλές προσδοκίες όσον αφορά την άψογη καθαριότητα και τη μέγιστη υγιεινή. Τα λίπη και τα υπολείμματα τροφίμων πρέπει να απομακρύνονται συστηματικά σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές κατευθυντήριες γραμμές (π.χ. HACCP) για την εξάλειψη του πρόσφορου εδάφους για κάθε είδους μικρόβια. Επιπλέον, και ιδίως στην περίπτωση της πανδημίας, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συχνότητα του καθαρισμού και, όπου απαιτείται, της απολύμανσης. Με τη σωστή λύση, οι επαγγελματικές κουζίνες μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά και αποτελεσματικά.

Outside area illustrationΠώς λερώνεται το εστιατόριό σας; Συνήθως εισέρχονται από πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης, μπροστινές και πίσω εισόδους, αποβάθρες φόρτωσης ή χώρους απορριμμάτων, για παράδειγμα. Με τον εξοπλισμό μας και τις λύσεις καθαρισμού, σας προμηθεύουμε με όλα όσα χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε τους ρύπους προτού εισέλθουν στο εσωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο, αφαιρούνται οι ρύποι όπου θα μπορούσαν δυνητικά να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν κάθε είδους παθογόνοι οργανισμοί και μικρόβια, βελτιώνοντας σημαντικά τη συνολική καθαριότητα του χώρου.

Sample wall chart

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ

Σχέδια υγιεινής και καθαρισμού

Αποδυτήρια/ντουζιέρα
→ Λήψη wall chart

Τραπεζαρία
→ Λήψηwall chart

Γραφείο ανοιχτού τύπου
→ Λήψη wall chart

Εξωτερικοί χώροι
→ Λήψη wall chart

Χώρος στάθμευσης
→ Λήψη wall chart

Μικρά γραφεία
→ Λήψη wall chart

Υγειονομικές εγκαταστάσεις
→ Λήψη wall chart

Διαχείριση απορριμάτων
→ Λήψη wall chart

Sample workflowΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαδικασίες εργασίας για ένα αντικείμενο

Υγειονομικές εγκαταστάσεις
→ Λήψη workflow

Αποδυτήριο
→ Λήψηworkflow

Ντουζιέρα
→ Λήψη workflow

Κοιχόχρηστοι χώροι
→ Λήψη workflow

Χαλί αίθουσας συσκέψεων
→ Λήψη workflow

Δάπεδο αίθουσας συσκέψεων
→ Λήψη workflow

Χαλί κουζίνας
→ Λήψη workflow

Αθλητικές εγκαταστάσεις/ γυμναστήριο
→ Λήψη workflow

Δάπεδο κουζίνας
→ Λήψη workflow

Χώρος υποδοχής με σκάλες
→ Λήψη workflow

Χώρος στάθμευσης
→ Λήψη workflow

 

Υγιεινή στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η πλήρης ασφάλεια για υγιεινή δεν είναι πλήρως εφικτή. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα αναμένουν ενισχυμένα μέτρα υγιεινής, καθώς οι πόλεις γίνονται ολοένα και πιο πυκνοκατοικημένες και η κυκλοφορία ιδιωτικών οχημάτων απαγορεύεται όλο και πιο συχνά στο κέντρο της πόλης.

Μια έννοια αποτελεσματικού καθαρισμού και υγιεινής με λεπτομερή, εμφανή τεκμηρίωση μπορεί να συμβάλει στην παροχή της απαιτούμενης ενημέρωσης για τους κινδύνους και στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Surface disinfection on public transport

Floor cleaning on public transport

Surface disinfection on a stone wall in a station forecourt using Kärcher HDS Trailer

Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τους επιβάτες και το προσωπικό στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η υγιεινή και η ασφάλεια αποτελούν πρωταρχικές ανησυχίες των ταξιδιωτών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ένα καθαρό περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα για την ανάπτυξη της απαιτούμενης εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η λεπτομερής τεκμηρίωση των βασικών σημείων επαφής και η συχνότητα του καθαρισμού τους, που είναι ορατός στους ταξιδιώτες, θα βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των μέτρων υγιεινής που λαμβάνονται.
Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού.

Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Washroom on public transport illustration

 • Συνιστάται καθημερινός καθαρισμός για λόγους υγιεινής για τη διατήρηση της συνολικής καθαριότητας και των επιπέδων υγιεινής. Για τις ανθεκτικές στη θερμότητα και το νερό επιφάνειες, ο καθαρισμός με ατμό και η αποστείρωση αποτελούν μια εναλλακτική λύση χωρίς χημικές ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής
 •  Συνιστάται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των περιοχών που αγγίζουμε συχνά, όπως πόμολα, κουπαστές, χερούλια σε τουαλέτες, εξαρτήματα, δοχεία, καθίσματα τουαλέτας και κάδοι απορριμμάτων, κατά τις ώρες μεταφοράς για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων. Η συχνότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου.
 •  Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο.
 • Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια και θα επιτρέψει την ασφαλή χρήση της τουαλέτας.

Public transport illustration

 • Συνιστάται καθημερινός καθαρισμός για λόγους υγιεινής για τη διατήρηση της συνολικής καθαριότητας και των επιπέδων υγιεινής.
 • Συνιστάται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των περιοχών που αγγίζουμε συχνά, όπως πόμολα, κουπαστές και κάδοι απορριμμάτων, κατά τις ώρες μεταφοράς για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων. Η συχνότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου.
 • Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο.
 •  Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια και θα επιτρέψει τη γρήγορη επαναλειτουργία των μέσων μεταφοράς.

Ticket counter illustration

 • Τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι χώροι ελέγχου είναι χώροι με μεγάλη, έντονη επισκεψιμότητα που συχνά δεν μπορούν να αποφύγουν οι επιβάτες. Συνιστάται ιδιαιτέρως ειδική μέριμνα για την προσωπική προστασία του προσωπικού. Λόγω του χειρωνακτικού χειρισμού των εισιτηρίων και των αποσκευών, θα πρέπει να τηρείται ο τακτικός καθαρισμός των σημείων επαφής, και πρέπει να διατίθενται απολυμαντικά χεριών ή μαντιλάκια απολύμανσης.
 •  Συνιστάται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των περιοχών που αγγίζουμε συχνά κατά τις ώρες μεταφοράς για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων.
 • Ο τακτικός καθαρισμός των προστατευτικών καλυμμάτων παρέχει σαφή ορατότητα και είναι βασικός για τη διατήρηση μιας εμφάνισης που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής.

Sample wall chartΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ

Σχέδια υγιεινής και καθαρισμού

Δημόσιο λεωφορείο
→ Λήψη wall chart

Προπονητής
→ Λήψη wall chart

Μετρό/ υπόγειο
→ Λήψη wall chart

Τρένο
→ Λήψη wall chart

Τραμ
→ Λήψη wall chart

Υγειονομικές εγκαταστάσεις
→ Λήψη wall chart

 

 

Sample workflow

ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαδικασίες εργασίας για ένα αντικείμενο

Υγειονομικές εγκαταστάσεις
→ Λήψη workflow

Χώρος υποδοχής με σκάλες
→ Λήψη workflow

Χώρος στάθμευσης
→ Λήψη workflow

Υγιεινή σε διάφορες εγκαταστάσεις φιλοξενίας

Οι πελάτες βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχείρησής σας. Επομένως, η ασφάλεια και η άνεση τους αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, παράλληλα με την επίδειξη της ίδιας φροντίδας για τους συνεργάτες και τα μέλη του προσωπικού κάθε είδους. Κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία, η ορατή και αξιόπιστη υγιεινή και η πρόληψη των μολύνσεων είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία. Οι πελάτες αναμένουν νέες συνήθειες όσον αφορά την καθαριότητα και την υγιεινή, καθώς και ορατές αποδείξεις των ενισχυμένων μέτρων που έχουν ληφθεί.

Παρέχουμε λύσεις γι’ αυτό το έργο, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων και οικονομικών μηχανημάτων για να καθαρίσετε και να απολυμάνετε με ευκολία το ξενοδοχείο σας ή άλλες εγκαταστάσεις φιλοξενίας από πάνω μέχρι κάτω. Τα μηχανήματα είναι τόσο αθόρυβα όσο ένας ψίθυρος και, συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέρα ή νύχτα, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ευεξία κάθε πελάτη και υπαλλήλου και διασφαλίζουν ότι το ξενοδοχείο σας διατηρείται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Person disinfecting a carpeted floor in a hotel room using a Kärcher upright brush-type vacuum cleaner

Person disinfecting a hotel pool

Floor disinfection in a hotel bathroom using a Kärcher steam vacuum cleaner

Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής για τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους επισκέπτες σε ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις φιλοξενίας

Είναι σημαντική η προστασία των χώρων όπου διαμένουν, συναναστρέφονται, εργάζονται, τρώνε, χαλαρώνουν και κοιμούνται οι άνθρωποι από την εξάπλωση μικροβίων και ιών. Παράλληλα με όλα τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής, όπως κοινωνική αποστασιοποίηση, χρήση προστατευτικών μασκών και εφαρμογή ενισχυμένων συνηθειών για το πλύσιμο των χεριών, μπορείτε να κάνετε περισσότερα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την υγιεινή των υπαλλήλων, των πελατών και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις σας.

Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών: Καίρια σημεία επαφής σε διάφορες εγκαταστάσεις φιλοξενίας

Hotel reception illustration
Η πρώτη εντύπωση μετράει. Αυτό ισχύει περισσότερο από ποτέ μετά την έναρξη της πανδημίας COVID-19. Ο ορατός και αποτελεσματικός καθαρισμός και, όπου είναι απαραίτητο, η απολύμανση σε δημόσιους χώρους, χώρους αναμονής και υποδοχής, διασφαλίζει ότι μπορείτε να παρέχετε ένα ασφαλές, ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον τόσο για τους πελάτες όσο και για τους υπαλλήλους.

Hotel room illustration

Οι πελάτες είναι το επίκεντρο της επιχείρησής σας και πρωταρχικός στόχος σας είναι να διατηρήσετε τον προσωρινό χώρο διαμονής τους άνετο, ασφαλή και καθαρό. Οι αποτελεσματικές λύσεις καθαρισμού και απολύμανσης της Kärcher σάς βοηθούν να μειώσετε τον χρόνο καθαρισμού και απολύμανσης και θα σας επιτρέψουν να κάνετε τη δουλειά σας όταν χρειαστεί, μέρα ή νύχτα, χωρίς να ενοχλείτε κανέναν άσκοπα.

Ανάλογα με την επιφάνεια, ο σωστός συνδυασμός των ηλεκτρικών σκουπών της Kärcher, των καθαριστών χαλιών, των απορροφητήρων ψεκασμού, των στεγνωτήρων δαπέδου, των καθαριστών με ατμό και άλλων συσκευών απολύμανσης θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε και να απολυμάνετε γρήγορα και αθόρυβα τα δωμάτια και τα μπάνια των πελατών, ώστε να πληρούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις προδιαγραφές υγιεινής.

Hotel toilets illustrationΟ καθημερινός καθαρισμός και η αποστείρωση για λόγους υγιεινής είναι απαραίτητη στις δημόσιες τουαλέτες της μονάδας φιλοξενίας σας, καθώς οι επισκέπτες και οι πελάτες προσδοκούν και βασίζονται στο ότι θα υπάρχει ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εκεί. Συνιστάται τακτικός χειρωνακτικός καθαρισμός και αποστείρωση των χώρων που αγγίζουμε συχνά, όπως πόμολα, κουπαστές, χερούλια σε τουαλέτες, εξαρτήματα, δοχεία, καθίσματα τουαλέτας και κάδοι απορριμμάτων, κατά τις ώρες λειτουργίας για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων. Η συχνότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα καθώς και από την αξιολόγηση του κινδύνου για τον χώρο. Η στοχευμένη απολύμανση απαιτείται μόνο μετά από μια γνωστή εστία παθογόνων οργανισμών στον χώρο. Η απολύμανση με ψεκασμό θα καταστρέψει όλα τα μικρόβια και θα επιτρέψει την ασφαλή χρήση της τουαλέτας.

Meeting room and banquet area illustration


Οι αίθουσες συνεδριάσεων και οι χώροι δεξιώσεων πρέπει να αποπνέουν καθαριότητα και τα υψηλότερα πρότυπα μέτρων υγιεινής. Οι λύσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των απλών, ισχυρών και πρακτικών συσκευών και διαδικασιών, σας βοηθούν να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε τα δάπεδα γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε να μπορείτε να προετοιμαστείτε για την επόμενη εκδήλωση.

Η ύπαρξη ενός χώρου που πρέπει να μεταμορφωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, απαιτεί εξοπλισμό καθαρισμού και απολύμανσης που θα σας επιτρέψει να αλλάξετε ταχύτητες απρόσκοπτα, από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες σε ένα κομψό δείπνο ή σε ένα επιχειρηματικό συνέδριο. Γνωρίζουμε ότι διαφορετικές δραστηριότητες απαιτούν διαφορετικές λύσεις καθαρισμού και απολύμανσης: Ένας πρακτικός στεγνωτήρας δαπέδων για τον καθαρισμό δαπέδων από πλακάκια, ξύλο ή πολυστρωματικά φύλλα, εξοπλισμός καθαρισμού χαλιών για μαλακά δάπεδα και ταπετσαρίες, αθόρυβες ηλεκτρικές σκούπες για λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στον θόρυβο, λειτουργία με μπαταρίες χωρίς καλώδιο και εργονομικά μηχανήματα για γρήγορο καθαρισμό και καθαριστές αέρα για να παραμένει ο αέρας στον χώρο καθαρός από επιβλαβή σωματίδια.

Restaurant kitchen illustrationΌπου μαγειρεύεται φαγητό και παρασκευάζονται γεύματα, θα υπάρχουν επίμονοι ρύποι. Θα υπάρχουν επίσης υψηλές προσδοκίες όσον αφορά την άψογη καθαριότητα και τη μέγιστη υγιεινή. Τα λίπη και τα υπολείμματα τροφίμων πρέπει να απομακρύνονται συστηματικά σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές κατευθυντήριες γραμμές (π.χ. HACCP) για την εξάλειψη του πρόσφορου εδάφους για κάθε είδους μικρόβια. Επιπλέον, και ιδίως στην περίπτωση της πανδημίας, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συχνότητα του καθαρισμού και, όπου απαιτείται, της απολύμανσης. Ξέρουμε ότι πρέπει να καθαρίζετε πολλά λερωμένα πιάτα στην κουζίνα σας. Με τη σωστή λύση, οι επαγγελματικές κουζίνες μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά και αποτελεσματικά.

Dining room illustrationΈνα υπέροχο άρωμα αιωρείται στον χώρο, ερχόμενο από την κουζίνα. Για να βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες σας είναι πλήρως ικανοποιημένοι, πρέπει να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες τους σχετικά με την καθαριότητα και την υγιεινή του περιβάλλοντος. Πρέπει επίσης να τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από την τοπική δημόσια αρχή σε χώρους όπου σερβίρονται και καταναλώνονται τρόφιμα και ποτά. Για να σας υποστηρίξουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που πληροί απόλυτα τις προδιαγραφές υγιεινής για τους πελάτες σας, σας παρέχουμε τόσο τον εξοπλισμό όσο και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να καθαρίσετε άψογα το εστιατόριό σας, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Wellness facilities illustration
Η υγεία και η ευεξία των πελατών του ξενοδοχείου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ιδίως σε αυτόν τον τομέα. Σας παρέχουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εργαλεία καθαρισμού και απολύμανσης και διαδικασίες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ας είναι το κέντρο ευεξίας και το γυμναστήριο ένας χώρος διασκέδασης και χαλάρωσης για τους πελάτες σας, και όχι ένα μέρος όπου θα πρέπει να ανησυχούν για την καθαριότητα και την ασφάλειά τους.

Hotel logistics illustrationΑς μην ξεχνάμε τους χώρους όπου δεν βρίσκονται συνήθως οι πελάτες σας – αλλά η καρδιά της επιχείρησής σας, το προσωπικό σας. Οι βοηθητικοί χώροι του προσωπικού απαιτούν την ίδια προσοχή στην καθαριότητα και την υγιεινή, καθώς είναι συχνά περισσότερο περιορισμένοι από ό,τι οι μπροστινοί χώροι και πολύς κόσμος διέρχεται συχνά από αυτούς για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου και την ασφάλεια και την ικανοποίηση των πελατών σας. Συνιστάται ιδιαιτέρως ο συχνός καθαρισμός και αποστείρωση ή ακόμη και η απολύμανση των σημείων επαφής για λόγους υγιεινής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ώστε να διατηρείται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας.

Sample wall chart

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ

Σχέδια υγιεινής και καθαρισμού

Αποδυτήρια/ντουζιέρα
→ Λήψη wall chart

Χώρος υποδοχής
→ Λήψη wall chart

Αθλητικές εγκαταστάσεις/ γυμναστήριο
→ Λήψη wall chart

Τραπεζαρία
→ Λήψη wall chart

Κουζίνα
→ Λήψη wall chart

Γραφείο ανοιχτού τύπου
→ Λήψη wall chart

Εξωτερικοί χώροι
→ Λήψη wall chart

Χώρος στάθμευσης
→ Λήψη wall chart

Μικρά γραφεία
→ Λήψη wall chart

Υγειονομικές εγκαταστάσεις
→ Λήψη wall chart

Διαχείριση απορριμάτων
→ Λήψη wall chart

 

Sample workflow

Διαδικασίες εργασίας για ένα αντικείμενο

 Υγειονομικές εγκαταστάσεις
→ Λήψη workflow

Αποδυτήριο
→ Λήψη workflow

Ντουζιέρα
→ Λήψη workflow

Κοινόχρηστη αίθουσα
→ Λήψη workflow

Χαλί γραφείου/ αίθουσας συσκέψεων
→ Λήψη workflow

Δάπεδο γραφείου/ αίθουσας συσκέψεων
→ Λήψη workflow

Αθλητικές εγκαταστάσεις/ γυμναστήριο 
→ Λήψη workflow

Χαλί κουζίνας
→ Λήψη workflow

Δάπεδο κουζίνας
→ Λήψη workflow

Χαλί βοηθητικής αίθουσας
→ Λήψη workflow

Δάπεδο βοηθητικής αίθουσας
→ Λήψη workflow

Χώρος υποδοχής με σκάλες

→ Λήψη workflow

Χαλί διαδρόμου
→ Λήψη workflow

Δάπεδο διαδρόμου
→ Λήψη workflow

Χώρος στάθμευσης
→ Λήψη workflow

 

 

 

Εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου για την ιδιοκτησία σας

Αξιολογήστε τους κινδύνους υγιεινής στην ιδιοκτησία σας

Η αξιολόγηση των κινδύνων αποτελεί τη βάση για τη σωστή λύση στη διασφάλιση της πρόληψης των μολύνσεων στον χώρο. Η έκταση των απαιτούμενων μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης προσδιορίζεται και καθορίζεται με βάση τις ανάγκες.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καλάθι αγορών
Scroll to Top