Σάρωθρα εξωτερικών χώρων

Σάρωθρα εξωτερικών χώρων
Πλευρικές βούρτσες υγρών ρύπων για το S4
32,99 
Δύο πλευρικές βούρτσες σαρώθρου με ειδική διαμόρφωση βουρτσών για υγρά απορρίμματα. Κατάλληλο για τα χειροκίνητα σάρωθρα S 4 έως S 4 Twin.
Πλευρικές βούρτσες υγρών ρύπων για το S6
37,99 
Δύο πλευρικές βούρτσες σαρώθρου με ειδική διαμόρφωση βουρτσών για υγρά απορρίμματα. Κατάλληλες για τα χειροκίνητα σάρωθρα S 6 έως S 6 Twin.
Πλευρική βούρτσα για υγρό περιβάλλον
Δύο πλευρικές βούρτσες σαρώθρου με ειδική διαμόρφωση βουρτσών για υγρό περιβάλλον. Κατάλληλο για τα σάρωθρα S 500 έως S 650.
Καλάθι αγορών