Αρχική σελίδα / Μέθοδοι καθαρισμού & απολύμανσης; / Απολύμανση και καθαρισμός στις ημέρες του Κορωνοϊού / Καθαρισμός δαπέδου: Πλεονεκτήματα μηχανικού καθαρισμού δαπέδου με μηχανήματα πλύσης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ

Για υγρό καθαρισμό σκληρών και ανθεκτικών καλυμμάτων δαπέδου, τα μηχανήματα πλύσης χρησιμοποιούνται παράλληλα με τον εξοπλισμό χειρωνακτικού καθαρισμού. Τα μηχανήματα μπορούν να πραγματοποιήσουν υγρό τρίψιμο σε ένα στάδιο και να απορροφούν αμέσως τα βρώμικα υγρά. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθαρισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και με αποτελεσματικό τρόπο.

BD_80_100_W_healthcare_hospital_app_01_CI15_300 dpi (jpg).jpg

Πλεονεκτήματα μηχανικού καθαρισμού

Το πλεονέκτημα του μηχανικού καθαρισμού έναντι του χειρωνακτικού καθαρισμού είναι ότι τα μικρόβια (λόγου χάρη μέσω της απορρόφησης του βρώμικου νερού) εξουδετερώνονται πλήρως και δεν μπορούν να συσσωρευτούν στο ύφασμα του χειρωνακτικού καθαρισμού. Έτσι, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επαναμόλυνσης.

Επίσης, ο κίνδυνος μόλυνσης μέσω των χεριών μειώνεται λόγω του ανέπαφου καθαρισμού. Η χρήση των μηχανημάτων καθαρισμού αυξάνει και την αποτελεσματικότητα: Δεδομένου ότι έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια κάλυψης, καθαρίζουν μεγαλύτερη επιφάνεια σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα: Μπορείτε να προσθέσετε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού χάρη στα συστήματα δοσολογίας.

Επιπλέον, τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης ασκούν πολύ μεγαλύτερη πίεση επαφής στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί. Αυτό αυξάνει επίσης την απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με τις πανέτες.

 

Χρήση χημικών προϊόντων καθαρισμού: όξινα ή αλκαλικά;

Συνιστάται η εναλλαγή μεταξύ όξινων και αλκαλικών προϊόντων καθαρισμού με αφρό, ώστε οι μικροοργανισμοί να μην μπορούν να προσαρμοστούν και να μην αναπτύξουν αντιστάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα απολυμαντικά.

Επιπλέον, τα οξέα καταπολεμούν τη συσσώρευση ανόργανων εναποθέσεων όπως τα άλατα. Σε αυτή την περίπτωση ένα αλκαλικό προϊόν καθαρισμού δεν είναι αρκετό. Οι οργανικοί ρύποι διαλύονται αποτελεσματικά από αλκαλικά προϊόντα καθαρισμού. Αυτό είναι σημαντικό, διότι οι εναποθέσεις αποτελούν εξαιρετικές βάσεις προσκόλλησης για τα βακτήρια και τους ιούς.

 Κατά τη χρήση όξινων προϊόντων καθαρισμού, μην ξεχνάτε ότι μπορεί να χρειαστεί να βρέξετε τους αρμούς από τα πλακάκια πριν την εφαρμογή του προϊόντος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποτρέπετε την απορρόφηση του οξέος και την καταστροφή τους.

 

Abbildung 5.jpg
illu_scrubber_drier_sweeping_function_oth_3_CI15_300 dpi (jpg) crop.jpg

Περαιτέρω επεξεργασία των μηχανημάτων πλύσης-στέγνωσης

Το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά ή να απολυμανθεί μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας απολύμανσης. Επιπλέον, η περίσσεια του απολυμαντικού διαλύματος πρέπει να αποστραγγίζεται από το δοχείο καθαρού νερού για την αποφυγή μόλυνσης του μηχανήματος.

Ιδανικά, το κάλυμμα του καθαρού νερού, το κάλυμμα της οπής αποστράγγισης του καθαρού νερού και το κάλυμμα του ακάθαρτου νερού θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά μετά την αποσυναρμολόγηση βοηθώντας στο γρήγορο στέγνωμα.

 

Απολύμανση των δαπέδων με μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης

Τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση των δαπέδων. Είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε τόσο τη σωστή χημική δοσολογία όσο και τον ακριβή χρόνο εφαρμογής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Για τη χημική απολύμανση όσον αφορά τον κορωνοϊό, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch, πρέπει να χρησιμοποιούνται παράγοντες με εύρος δράσης «περιορισμένο ιοκτόνο» (αποτελεσματικό έναντι εγκαψιδιωμένων ιών), «περιορισμένο ιοκτόνο PLUS» ή «ιοκτόνο» (πηγή: rki.de).

Το απολυμαντικό καθαριστικό RM 732 και το απολυμαντικό καθαριστικό RM 735 από το χαρτοφυλάκιο της Kärcher είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό.

einfuellen-desinfektionsloesung-jpg

Η σωστή δοσολογία

Υπάρχουν δύο δυνατότητες για τη σωστή δοσολογία:

1.     η συγκέντρωση της εφαρμογής επιτυγχάνεται καλύτερα με αυτόματη δοσολογία σε αποκεντρωμένες μονάδες δοσομέτρησης του απολυμαντικού, για παράδειγμα στο δωμάτιο εξοπλισμού.

2.     εναλλακτικά, το διάλυμα απολυμαντικού μπορεί να παρασκευαστεί με τη σωστή αναλογία π.χ. σε έναν δοσομετρητή.

Στη συνέχεια, η δεξαμενή καθαρού νερού του μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης γεμίζει με το διάλυμα απολυμαντικού. Τα συστήματα δοσολογίας που είναι ενσωματωμένα στα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δεν είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό

Διαδικασία για τη μηχανική απολύμανση των δαπέδων

Για επιτυχημένη απολύμανση, επαρκής ποσότητα του δραστικού συστατικού πρέπει να φθάσει στην επιφάνεια του δαπέδου. Για να επιτευχθεί αυτό, η ταχύτητα ροής θα πρέπει να επιλεγεί σε σχέση με την επίστρωση δαπέδου, έτσι ώστε η διαβροχή να είναι ομοιόμορφη. Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν υφάσματα από μικροΐνες ή υλικό επιθεμάτων – οι βούρτσες είναι λιγότερο κατάλληλες για τον σκοπό αυτό.

Προκειμένου να διατηρηθεί ο απαιτούμενος χρόνος αντίδρασης, είναι ουσιώδες να ακολουθήσετε τη μέθοδο ενός σταδίου – δηλαδή χωρίς αναρρόφηση. Το διάλυμα απολυμαντικού απλώς εφαρμόζεται στο δάπεδο με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης. Στη συνέχεια, η επιφάνεια αφήνεται να στεγνώσει.

Καθαρισμός και απολύμανση σύμφωνα με την HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)

Ιδιαίτερα περιοχές όπου απαιτείται άριστη υγιεινή όπως τα νοσοκομεία ή οι κουζίνες, οι εγκαταστάσεις και ο υπάρχων εξοπλισμός πρέπει να διατηρούνται καθαρές μέσω σχολαστικού καθαρισμού και, εάν χρειάζεται, απολύμανσης.

Δεδομένου ότι οι διάφορες περιοχές και συσκευές έχουν διαφορετική συχνότητα καθαρισμού, πρέπει να καταρτιστεί ένα σχέδιο καθαρισμού το οποίο θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στην αντίστοιχη περιοχή που πρέπει να καθαριστεί. Αυτό το σχέδιο πρέπει να αναλύει τα εξής:

  • τι (εξοπλισμός, επιφάνειες, δάπεδα),
  • πότε (μετά τη χρήση, σε καθημερινή/εβδομαδιαία βάση),
  • με τι (απορρυπαντικό και δοσολογία),
  • και από ποιον (υπεύθυνος υπάλληλος)
    πρόκειται να καθαριστεί

Η ολοκληρωμένη εργασία θα πρέπει να καταγραφεί και να τεκμηριωθεί με ακρίβεια και να φέρει ευανάγνωστη υπογραφή για να είναι δυνατός ο έλεγχος. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο καθαρισμός και η απολύμανση είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Οι στόχοι καθαρισμού για την εξουδετέρωση της βρομιάς δηλ. κάθε ανεπιθύμητης ουσίας συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων προϊόντων, μικροοργανισμών και υπολειμμάτων απορρυπαντικού και απολυμαντικού. Έχει αποδειχθεί ότι με τον καθαρισμό εξουδετερώνεται πάνω από το 90% των μικροοργανισμών και μικροβίων από τις επιφάνειες.

Η απολύμανση περιλαμβάνει χημικές και φυσικές διαδικασίες για την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών σε επίπεδο που δεν είναι ούτε επιβλαβές για την υγεία ούτε υποβαθμίζει την ποιότητα των τροφίμων.

b_200_r_retail_mall_milaneo_app_1_ci15_300-dpi-jpg-jpg

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καλάθι αγορών
Scroll to Top